Afval en milieu

Onder druk van Europese regelgeving (zoals de Kaderrichtlijn afvalstoffen) en de milieukundige noodzaak van circulair handelen, is het begrip 'afval' aan verandering onderhevig. Wanneer is afval gewoon afval en wanneer is het een grondstof? Voor afval gelden andere administratieve en financiële verplichtingen dan voor 'afval' dat kan worden hergebruikt.

Regels en procedures

Daarnaast zijn en worden de regels bij in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen (EVOA) en milieugevaarlijke producten (REACH/biociden) aangescherpt. Dat leidt tot juridische vraagstukken over regels en vergunningprocedures. Niet alleen afval- en recyclingbedrijven, maar ook bouwbedrijven, de transportsector en andere bedrijven die te maken hebben met afval lopen tegen dat soort vraagstukken aan.

Alle relevante expertise van afval en milieu gebundeld

Vaak hebben vraagstukken van onze klanten betrekking op meerdere juridische disciplines. Immers, wie met afval te maken heeft, raakt vaak ook het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, omgevingsrecht of contractenrecht. Bovendien worden opdrachten met betrekking tot inzamelen, verwerken en vervoeren van afval vaak aanbesteed door (semi)overheidsinstanties, wat weer een heel apart rechtsgebied is. In ons brancheteam 'afval en milieu' bundelen wij alle relevante expertises.

Ons brancheteam buigt zich graag over uw vraag. Neem gerust contact op.