Compliance

Als ondernemer wilt u zich niet dagelijks bezighouden met de continu veranderende wet- en regelgeving. Toch wordt uw organisatie geacht de geldende wet- en regelgeving na te leven en te implementeren in het beleid. Dit noemen we compliance.

Wet- en regelgeving

Het kan gaan om allerlei soorten regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), de Arboregelgeving, Wet Milieubeheer, Wet Normering Topinkomens (WNT), veiligheidswetgeving, Wet Arbeid Vreemdelingen, et cetera. Het niet naleven van geldende gedragsregels en/of wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie of bestuurder(s). Denk daarbij aan een (bestuurlijke) boete van een toezichthouder of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Alle relevante expertise van compliance gebundeld

Al deze regelgeving is verdeeld over een breed scala van verschillende rechtsgebieden. Dommerholt Advocaten heeft een multidisciplinaire aanpak; voor alle veel voorkomende terreinen waarmee instellingen en ondernemers te maken hebben, hebben wij specialisten in huis. In ons brancheteam 'compliance' bundelen we die expertises.

Wilt u uw organisatie doorlichten op het voldoen aan regelgeving of heeft u een specifieke vraag, neem dan contact met ons op. Ons brancheteam 'compliance' gaat graag voor u aan de slag.