Echtscheiding mediation

een goed eind is een goed begin

Een scheiding is meestal niet eenvoudig. Soms is de situatie geëscaleerd, een andere keer maakt een starre houding overleg moeilijk. Een (echt)scheidingsmediator helpt strubbelingen oplossen en voorkomen en begeleidt de beide partijen in het maken van afspraken over de gevolgen van hun scheiding.

Met de mediation wordt een klimaat geschept waarin u zich kunt richten op de inhoud. Daardoor zijn beide partijen weer in staat om goede en weloverwogen afspraken te maken. Omdat de mediator van Dommerholt ook advocaat is, kent zij alle rechten, plichten en mogelijkheden van de betrokkenen.

De belangen van kinderen spelen ook een grote rol in dit traject. De mediator kan desgewenst aanvullend gesprekken met kinderen voeren, waarna ook hun wensen en zorgen kunnen worden meegewogen in de te nemen beslissingen.

Voordelen mediation bij Dommerholt Advocaten

De (echt)scheidingsmediator van Dommerholt Advocaten is ervaren in zowel de mediation als de advocatuur. Ook heeft zij de specialisatieopleiding van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators afgerond. Mediation heeft het voordeel dat u in goed overleg tot afspraken komt én u bespaart op kosten doordat u niet ieder een eigen advocaat in de arm hoeft te nemen. Bovendien vergoeden sommige rechtsbijstandverzekeraars de kosten van mediation.