Erfrecht

advies en ondersteuning voor erfgenamen

Bij het overlijden van een dierbaar familielid komt er naast het afscheid veel op u af. Eén van die zaken is de erfenis. Dommerholt Advocaten staat u in deze periode bij met advies en ondersteuning. Onze erfrechtspecialist geeft uitleg over het testament, licht uw positie als erfgenaam of executeur toe en geeft advies over aanvaarding en verwerping van een erfenis of legaat.

Expertise voor ondernemers

Bij een erfenis zijn vaak meerdere personen betrokken. De situatie kan persoonlijke vragen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld over de waarde en de verdeling van de nalatenschap en de bevoordeling van één of meer erfgenamen, maar ook over de opvolging van het bedrijf. Omdat Dommerholt Advocaten al decennia lang ondernemers bijstaat in zowel hun zakelijke als persoonlijke vraagstukken, hebben wij de expertise om u bij een erfenis en alles wat daar zakelijk en privé bij komt kijken, te ondersteunen.