Sociaal zekerheidsrecht

De overheid legt de verantwoordelijkheid voor ziekte en re-integratie van werknemers steeds meer bij de ondernemer neer. De loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar ziekte en de verhoogde premies voor grotere ondernemingen bij toekenning van een WGA-uitkering zijn daar voorbeelden van. Sinds enige tijd kunt u ook te maken krijgen met verhoogde premies als een werknemer ziek uit dienst gaat en aansluitend in aanmerking komt voor een ZW-uitkering. De werknemer is dan bij u uit beeld. Hoe houdt u de regie?

Daarnaast zijn loonsancties een regelmatig terugkerend probleem. Een dergelijke sanctie kan een flinke kostenpost opleveren voor de werkgever. Hoe voorkomt u zo'n sanctie en wat doet u als u er toch mee te maken krijgt?

Thuis in werknemersverzekeringen

Dagelijks krijgen wij in onze praktijk te maken met dit soort vragen. Wij leggen u graag uit waarop u moet letten als het gaat om (langdurig) ziekteverzuim en re-integratie. Wij staan u bij in bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van het UWV die uw belangen raken. Ook adviseren wij over regelingen, waar een beroep op kan worden gedaan in geval van ziekte en die u in de te maken kosten tegemoet kunnen komen. Daarnaast kunt u bij ons terecht met vragen over de regelgeving rond werkloosheid.

Onze expertise ligt op het vlak van werknemersverzekeringen, neergelegd in de WIA/ WAO, ZW en WW. Regelgeving die altijd in beweging is. Graag zijn wij hierin uw sparringpartner.

Wij adviseren u graag bij:

(Langdurige) arbeidsongeschiktheid

 • Stagnerende re-integratiedossiers
 • Vangnetregeling ZW
 • 1e en 2e spoortraject
 • Twijfels over adviezen bedrijfsarts
 • Deskundigenoordeel UWV
 • Loonsanctie
 • WIA-uitkering, WGA of IVA
 • Gedifferentieerde premie/ eigen risicodragerschap
 • Ziek uit dienst situatie
 • Voortzetting of beëindiging dienstverband na twee jaar ziekte
 • Ontslag langdurig zieke werknemer en transitievergoeding
 • Re-integratie en hernieuwde uitval

Werkloosheid

 • Voorwaarden toekenning WW
 • Duur en omvang WW
 • Passende arbeid
 • WW/ transitievergoeding/ bovenwettelijke uitkeringen
 • WW en eigen risicodragerschap (overheid/ onderwijs)