Jenny Visscher-Trof

Uitgesproken Jenny

Jenny, wat is voor jou de ‘kick’ van de advocatuur?

“Werken in de advocatuur draait niet om de kick van de rechtszaken. Ons doel is overleg en tot oplossingen komen. Op die manier kun je zien of je een voor alle partijen acceptabele regeling kunt treffen en tot overeenstemming kunt komen. Hoewel de gewenste uitkomst vaak voor iedereen anders is, kun je in sommige gevallen een oplossing bedenken die voor alle betrokkenen gunstig is.”