Hans Dommerholt

  • Functie Advocaat / Partner
  • Telefoon 06 - 250 51 401
  • E-Mail gj.dommerholt@dommerholt.nl
  • Sinds Advocaat sinds 1973
  • Vestiging Zwolle
  • Expertises Ondernemingsrecht

Uitgesproken Hans

Hans, wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers?

“Omdat ik op vasthoudende wijze - linksom of rechtsom - problemen oplos op de voor de klant meest passende wijze. Ik ben een gedreven doorbijter. Ik zeg altijd: geen zee te hoog, geen brug te smal, geen pad onbegaanbaar. Met deze mentaliteit heb ik in 1976 dit kantoor opgericht en tot op heden kenmerkt dit mij nog steeds!”

Heb je binnen je specialisme nog een sub specialisme?

“Door mijn brede werkterrein, grote netwerk en jarenlange ervaring op verschillende werkgebieden en in diverse samenwerkingsverbanden, ben ik in staat het pad van vele specialismen te bewandelen. Op het terrein van het ondernemingsrecht, het bank – en insolventierecht en ook het huwelijksvermogensrecht heb ik veel baanbrekend werk verricht in onderwerpen die nu gemeengoed zijn geworden. Binnen het ondernemingsrecht ben ik mij nu volledig aan het specialiseren op het terrein van bestuurders – en commissarissenaansprakelijkheid.”

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen

Nevenfuncties

  • Adviseur bij diverse MKB bedrijven

Netwerken

  • Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement regio Zwolle