Rianne Veneklaas

Uitgesproken Rianne

Waarom biedt jouw vak jou zoveel werkplezier?

'Het mooie aan human resource management is de menselijke en sociale kant enerzijds en de bedrijfsmatige, zakelijke kant anderzijds. Dat vraagt om een veelzijdigheid die het werk uitdagend maakt. Ik denk dat de toegevoegde waarde van HR het grootst is op tactisch en strategisch niveau; daar moet de focus liggen. Daarbij is een zekere tweeledigheid belangrijk: de dagelijkse gang van zaken moet natuurlijk soepel verlopen, maar er moet vooral sprake zijn van constante innovatie, vooruitzien en proactief handelen.'

Hoe omschrijf jij jezelf als professional?

'Integriteit, eerlijkheid en transparantie zijn voor mij belangrijk. Deze elementen zijn onmisbaar voor wederzijds vertrouwen en vertrouwen is de basis van een goede én leuke samenwerking. Daarnaast zijn commitment en verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de organisatie onmisbaar. Verder omschrijf ik mezelf als daadkrachtig, nuchter, gedreven, perfectionistisch en enthousiast.'