Exit: tijdelijke wet huurkoop onroerende zaak

Kees Borstlap 13 januari 2017 door Kees Borstlap

Entry; huurkoop en financial lease onroerende zaken

Per 1 januari jl. hebben we afscheid genomen van de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken die al sinds 1973 bestond. Sinds 1 januari zijn er twee regelingen; één voor zakelijk onroerend goed en één voor particuliere woonhuizen.

Bij huurkoop gaat het, kort gezegd, om een bijzondere vorm van koop op afbetaling, waarbij de koopprijs in termijnen wordt betaald en de eigendomsoverdracht pas gebeurd wordt nadat er minstens twee of meer termijnen zijn betaald.

Voor particulieren geldt dat alle overeenkomsten die de strekking hebben van een huurkoop van een woning verplicht onder deze regeling vallen, ook al zouden ze onder een andere naam zijn gesloten.

Particulieren/woonhuizen

Voor particulieren die een woonhuis door middel van huurkoop willen kopen geldt dat dit via de notaris gedaan moet worden. Althans; het mag wel via een gewone schriftelijke overeenkomst, maar die blijft (zoals dat heet) vernietigbaar totdat de notaris het in een notariële akte heeft vastgelegd.

Een belangrijke verandering is ook dat de particuliere huurkoper te allen tijde het recht heeft om vervroegd af te lossen. Dit houdt er natuurlijk mee verband dat anders bij langlopende financieringen het praktisch onmogelijk wordt om te verhuizen.

De wijzigingen in de “huurkoopwet” zijn vooral ingegeven ter bescherming van de belangen van die particulieren. Overigens worden de particulieren ook beschermd door Europees recht op dit gebied, te weten de richtlijn over consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken.

Zakelijk onroerend goed

De huurkoop van zakelijk onroerend goed hoeft niet door middel van een notariële akte te geschieden. Het is volkomen geldig als dit onderhands in een gewone schriftelijke overeenkomst of “op een bierviltje” wordt gedaan. Wel is het zo dat beide partijen verplicht zijn eraan mee te werken dat de overeenkomst alsnog in een notariële akte wordt vastgelegd.

Bij zakelijk onroerend goed geldt ook niet de regeling dat alle overeenkomsten die dezelfde strekking hebben verplicht onder de huurkoopregeling vallen. De Minister wilde dat nadrukkelijk niet; “teneinde professionele partijen meer vrijheid te geven in het kiezen van een constructie die het best bij hun behoeften past. Aldus kan de praktijk ook nieuwe vormen van financiële lease ontwikkelen”, zo staat te lezen in de toelichting op de nieuwe wet. Toen de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken nog van toepassing was, kon dit niet.

Kortom; aan makelaars, notarissen, vastgoedjuristen en vastgoedfinanciers is nu de mogelijkheid gegeven met alternatieve financieringsvormen te gaan experimenteren.

Voor particuliere huurkopers geldt dat zij meer bescherming krijgen dan onder de oude wet. Bij zakelijke huurkoop zijn de wettelijke teugels wat gevierd.