Faillissementstrends

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013 en daalt sindsdien. In augustus 2016 was het aantal faillissementen lager dan in augustus 2015 en op het laagste niveau sinds augustus 2008. De verwachting is dat het aantal faillissementen dit jaar zal stabiliseren.

Tegenover deze verwachte stabilisatie van het aantal faillissementen staat een toename van het aantal faillissementen waarbij sprake is van strafbare feiten en/of onrechtmatige benadeling van schuldeisers. Dit blijkt uit een rapport van 12 december 2016, waarin de resultaten zijn beschreven van een onderzoek dat CBS heeft verricht naar de oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde faillissementen. Bij faillissementsfraude verdwijnen er bijvoorbeeld kort voor het bankroet bezittingen of worden bepaalde schuldeisers bevoordeeld boven andere schuldeisers. Het percentage faillissementen waarbij sprake is van strafbare feiten en/of onrechtmatige benadeling kwam in 2015 op 30,1 procent uit. In vergelijking met 2010 is dit percentage met 6,5 procent toegenomen.

Een van de taken van de curator is om naar dergelijke handelingen onderzoek te doen en er voor te zorgen dat de boedel hiervoor compensatie ontvangt van degenen die de schade hebben veroorzaakt.

Zowel in hoedanigheid van curator als adviseur van bij het faillissement betrokken schuldeisers krijgen wij hiermee te maken.