Hoe staat het nu met...? De wet DBA

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de stand van zaken van de Wet DBA en de handhaving daarvan. Eerst was het nog de bedoeling dat die wet volledig geïmplementeerd (en dus ook gehandhaafd) zou worden per 1 januari 2018, maar inmiddels is die periode verlengd naar 1 juli 2018. De vraag is ook wat het nieuwe kabinet, als dat er gaat komen, met de Wet DBA gaat doen.

In ieder geval is er vanuit het Ministerie vrij recent een tweetal interne memo’s openbaar gemaakt waarin het beleid rondom de Wet DBA uiteengezet is. Vooralsnog is de handhaving beperkt tot zogenaamde ‘kwaadwillenden’. Onder ‘kwaadwillenden’ wordt verstaan “degene die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.” Uiteraard is de invulling van dit begrip voor meerdere uitleg vatbaar en leidt dit dus regelmatig tot discussies, waar over het algemeen geen van de betrokken partijen baat bij heeft.

Onze ervaring is dat, als er sprake is van opdrachtnemers die écht als zelfstandige willen blijven werken en dat ook jarenlang gedaan hebben, de Wet DBA vooral een ongewenst struikelblok vormt. Mogelijk dat uit de hierboven genoemde interne memo’s dan nog een lichtpuntje gehaald kan worden. Daarin is namelijk, in reactie op daarover gestelde vragen, vermeld dat de Belastingdienst over de periode tot 1 mei 2016 een naheffing of correctieverplichting oplegt als er sprake is van een dienstbetrekking zonder de tot dan toe bestaande en vrijwarende VAR-WUO of VAR-DGA. Zou hieruit dan ook het tegenovergestelde afgeleid kunnen worden, namelijk dat de aanwezigheid van een VAR-WUO of VAR-DGA tot 1 mei 2016 een aanwijzing vormt voor échte zelfstandigheid, zelfs al zou er sprake zijn van kwaadwillendheid?

De toekomst laat zich lastig voorspellen en de uitvoering en implementatie van de Wet DBA evenmin. Voor dit moment is het belangrijk toe te zien op echte zelfstandigheid van opdrachtnemers, waarbij het aanbeveling verdient om in de basis te werken met de modellen die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Met alleen zo’n model ben je er echter nog niet, ook de uitvoering moet in overeenstemming zijn met wat je afspreekt. Twijfelt u over een overeenkomst of over de uitvoering daarvan in de praktijk, dan kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten om nader geïnformeerd te worden.