Aansprakelijkheidsrecht
:Aansprakelijkheidsrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan flinke gevolgen hebben

Het 'klassieke' aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer iemand geleden schade juridisch kan afwentelen op een ander. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is verplicht de uit deze onrechtmatige daad voortkomende schade aan de benadeelde te vergoeden. U kunt daarbij denken aan de regeling van schade als gevolg van een verkeersongeval. Maar er kan ook schade ontstaan door iets waarvoor of iemand voor wie u verantwoordelijk te houden bent; uw minderjarige kind veroorzaakt schade, of uw werknemer bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voor u als werkgever. Maar u kunt ook aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van een gebrek aan de opstallen waarvan u bezitter bent of als gevolg van gedrag van uw (huis)dier. En helaas leiden ook diverse sport- en spelsituaties nog wel eens tot schade. In al deze zaken worden de antwoorden die gegeven moeten worden op de vraag wie, wanneer schadevergoeding moet betalen, gevonden door de regels van het aansprakelijkheidsrecht. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid, dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. En ook daarop zijn deels specifieke regels van toepassing die afwijken van de regels op grond waarvan bijvoorbeeld contractuele schadevergoeding geregeld is. 

U kunt op onze hulp en expertise rekenen

Voor dit soort aansprakelijkheidskwesties en voor de vaak daarmee gemoeid zijnde schadevergoedingsdiscussies en verzekeringsperikelen kunt u bij Dommerholt terecht. En dat geldt zowel voor de gevallen waarin u de partij bent die verantwoordelijk gehouden wordt voor de schade van een ander, als in het geval u de schadelijdende partij bent en geadviseerd wilt worden over de mogelijkheden om financiële compensatie te krijgen. Wij helpen u bij het inzichtelijk maken van uw rechtspositie en zoeken, samen met u, naar de beste oplossing, op de kortst mogelijke termijn.