Afval en Milieu
:Afval en Milieu

Afval en Milieu

Door de economische crisis moeten gemeenten sterk bezuinigen. Dat merken de afvalbedrijven. Tarieven worden niet geïndexeerd of zelfs verlaagd, en gemeenten versoberen het dienstverleningspakket. Het aanbod van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en slib is door de crisis verminderd. Hierdoor neemt de workload af. Afvalverwerkers zijn vaak genoodzaakt beneden kostprijs te werken. Dit alles drukt de bedrijfsresultaten. Reorganisaties zijn onvermijdelijk. Voor de komende jaren wordt geen verbetering verwacht. Ook zijn de bedrijven bij aanbestedingen vaak verplicht Wsw´ers  over te nemen.

Bundeling kennis

In ons brancheteam Afval en Milieu bundelen wij onze interne kennis. Zo hebben we in de afgelopen periode een aantal reorganisaties begeleid binnen deze branche als direct gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen. Terwijl we tegelijkertijd een aantal innovatieprojecten begeleiden op het gebied van verduurzaming, recycling en energie hergebruik. Deze combinatie van kennis en ervaring gekoppeld aan een vaste contactpersoon die de organisatie en de contactpersonen kent.  Zo maken wij het verschil.

Uw branche co÷rdinator