Business Recovery, Insolventie en Faillissementen
:Business Recovery, Insolventie en Faillissementen

Toekomstperspectief

Banken die kredieten opzeggen, problemen met herfinanciering, faillissementen van afnemers en teruglopend consumentenvertrouwen; het zijn economisch moeilijke tijden. Voor een onderneming is het van groot belang om tijdig de financiële en juridische risico’s te analyseren en maatregelen te treffen ter voorkoming van een onomkeerbare situatie. Onze business recovery- en insolventiespecialisten adviseren ondernemingen op dit gebied. Met succes, want zelfs als alles verloren lijkt, is er vaak nog toekomstperspectief.

Jarenlange ervaring met faillissementen

De advocaten van Dommerholt hebben jarenlange ervaring in het insolventierecht als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling. Met grote regelmaat worden wij door de rechtbank tot curator benoemd. Mede vanuit deze deskundigheid kunnen wij een onderneming behulpzaam zijn bij (dis)continuïteitsvraagstukken en overlevingsscenario’s.

Behalve voor bedrijven, treden we geregeld op voor banken. Doordat we thuis zijn in de belevingswereld van zowel de bank als de ondernemer, weten we precies met welke belangen en verwachtingen u te maken heeft.

Specialisten voor faillissementen

Bij Dommerholt Advocaten weet u zeker dat u met specialisten te maken heeft. Op al onze vier vestigingen is minimaal één specialist werkzaam die verbonden is aan de specialisatievereniging INSOLAD. Bovendien treden we ook geregeld op als docent insolventierecht bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en verzorgen we seminars voor grotere accountantskantoren.

Wij bieden juridisch advies en ondersteuning bij:

  • Faillissementen en surseances van betaling
  • Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
  • (Onderhandse) schuldregelingen met crediteuren
  • Herstructurering, herfinanciering en/of bedrijfssanering
  • Begeleiding bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement
  • Acquisities en desinvesteringen bij insolventie
  • (Her)financiering
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana
  • Crediteurenakkoord of dwangakoord. 

Faillissementsverslagen

De door de rechtbanken gepubliceerde faillissementsverslagen vindt u in het Centraal Insolventieregister.