Compliance
:Compliance

Compliance

Als ondernemer heeft u met constante veranderingen in wet- en regelgeving te maken. Dit terwijl u hier niet om heeft gevraagd en zich hier, bij voorkeur, niet dagelijks mee bezig wilt houden. Toch wordt uw organisatie geacht de geldende wet- en regelgeving na te leven en te implementeren in het beleid. Dit wordt compliance genoemd. Compliance is dus kort gezegd het naleven van geldende gedragsregels en wet- en regelgeving binnen een organisatie. Dit kan gaan om de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Milieubeheer, de Wet op het Financieel Toezicht of andere bijzondere wetten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.  Het niet-naleven van geldende gedragsregels en/of wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie, zoals een (bestuurlijke) boete van een toezichthouder of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Bij Dommerholt Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek naar de mate waarin uw organisatie de geldende wet- en regelgeving naleeft.

Uw branche cordinator