Faillissementen
:Faillissementen

Faillissementen

De advocaten van Dommerholt hebben een jarenlange brede ervaring in het insolventierecht en worden met grote regelmaat door de verschillende rechtbanken in Noordoost Nederland benoemd als curator in faillissementen. Hieronder treft u op alfabetische volgorde gerangschikt de faillissementsverslagen aan van de faillissementen waarin wij als curator optreden of in de afgelopen tijd hebben opgetreden, “met uitzondering van faillissementen betreffende natuurlijke personen”.

Filter