Familiebedrijven
:Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn een drijvende economische kracht voor Nederland. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 55% van de ondernemers zijn eigen bedrijf als een familiebedrijf beschouwt. Volgens de definitie ligt dat percentage hoger, want wat familiebedrijven kenmerkt is dat eigendom en zeggenschap in dezelfde handen liggen en dus dat privébelang en bedrijfsbelang elkaar continue overlappen.

Balans continuïteit en rendement

Omdat eigendom en zeggenschap in dezelfde handen liggen en opvolging mogelijk binnen de familie zal plaatsvinden, zijn familiebedrijven gericht op een goede balans tussen continuïteit en rendement. De advocaten van Dommerholt realiseren zich dit goed. Zij begrijpen dat hun eigen meerwaarde direct samenhangt met de meerwaarde die op deze gebieden voor het familiebedrijf kan worden gerealiseerd. Meerwaarde op het gebied van rendement bijvoorbeeld door middel van advisering over een flexibele schil, intellectuele eigendomsrechten en lucratieve handelscontracten. Ook geldt de meerwaarde op het gebied van continuïteit, bijvoorbeeld door middel van advisering over rechtsvorm, structuur, familiaire verhoudingen en bedrijfsopvolging. De bijzondere mix tussen professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid is wat Dommerholt al jaren onderscheidt. Deze filosofie maakt dat wij graag samenwerken met familiebedrijven.