Nieuws
:Nieuws

AOW’ers: nieuwe kansen!

Per 1 juli jl. was het op basis van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) al makkelijker geworden om zonder een gang naar de rechter of het UWV afscheid te nemen van een ‘oudere’ werknemer.

Sinds 1 januari jl. is daarnaast de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Doel van deze wet is belemmeringen weg te nemen en het werken na de AOW-leeftijd te faciliteren. Meest in het oog springend is de beperking van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte. Deze is beperkt van 104 weken tot maximaal 13 weken. Uiteindelijk zal een werkgever waarschijnlijk zelfs maar gedurende maximaal zes weken het loon door hoeven te betalen.

Ook zijn er op de werkgever (en op de AOW-gerechtigde werknemer) minder zware re-integratieverplichtingen komen te rusten. Zo is het niet meer verplicht om de inschakeling in passende arbeid bij een andere werkgever te bevorderen. Het zogenoemde ‘tweedespoortraject' geldt dus niet meer.

Hoewel al deze wijzigingen veel kansen bieden, zitten aan de verschillende regelingen wel de nodige haken en ogen. Uiteraard kijken wij graag met u mee hoe u het beste (nog langer) gebruik kunt maken van (uw) oudere werknemers.

Voor meer informatie kun u terecht bij onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

Gepubliceerd: 12 januari 2016

< naar overzicht