Nieuws
:Nieuws

Bedrijfseconomisch ontslag? AOW-ers er als eerste uit!

Met ingang van 1 april 2014 is het Ontslagbesluit aangepast en verandert de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij het aanvragen van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke volgorde werkgevers in acht moeten nemen bij het voordragen van werknemers voor ontslag.

Daar waar voorheen alle werknemers mee telden voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, worden vanaf 1 april 2014 eerst de AOW-gerechtigde werknemers voor ontslag voorgedragen. Pas daarna wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast onder niet-AOW’ers. Als er meer AOW-ers zijn dan te vervallen arbeidsplaatsen, dan geldt dat de AOW-ers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag worden voor gedragen. Als er minder AOW-ers zijn dan te vervallen arbeidsplaatsen dan wordt voor de overige werknemers het afspiegelingsbeginsel toegepast.

De wijziging van deze regelgeving levert in principe leeftijdsdiscriminatie op, maar de wetgever is van mening dat dat in dit geval gerechtvaardigd is. De AOW-gerechtigde werknemers zijn voor hun inkomsten immers niet (volledig) afhankelijk van het bij de werkgever verdiende inkomen, daar waar de niet AOW-gerechtigde werknemers dat (in principe) wel zijn. Het is de vraag of ook de Europese rechter hier ook zo over zal denken en zal oordelen dat deze vorm van leeftijdsdiscriminatie gerechtvaardigd is.

Tot het moment dat de Europese rechter zich over deze wijziging heeft uitgelaten, geldt dat bij het indienen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen na 1 april 2014 de werkgever dus eerst de AOW-gerechtigde werknemers mag voordragen voor ontslag. Mochten wij u daarbij behulpzaam kunnen zijn, dan kunt u daar uiteraard contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 8 april 2014

< naar overzicht