Nieuws
:Nieuws

Bent u op de toekomst voorbereid?

Per 1 januari 2015 is in arbeidsrechtland al veel veranderd. Zo geldt alweer enige tijd ‘de aanzegverplichting’ voor werkgevers bij contracten voor bepaalde tijd en zijn de nieuwe regels rondom het concurrentie- en proeftijdbeding een feit. Veel ondernemers hebben op deze veranderingen ingespeeld en hebben wij mogen helpen bij het aanpassen van hun model arbeidscontracten.

Per 1 juli 2015 staan de volgende wijzigingen op stapel. Zo zal de vergoeding op basis van de vertrouwde ‘kantonrechtersformule’ plaats maken voor de zogenoemde ‘transitievergoeding’, met eventueel een (aanvullende) billijke vergoeding en wijzigt de zogenoemde ‘ketenregeling’. Waar een werkgever voorheen nog mocht kiezen tussen de kantonrechter of het UWV, is straks dwingend voorgeschreven welk weg moet worden bewandeld om een arbeidsovereenkomst te laten beëindigen.  

Ook is het straks niet meer mogelijk om aan de rechter een scala aan feiten en omstandigheden voor te leggen, die tezamen tot het oordeel moeten leiden dat van de werkgever niet langer verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Per 1 juli 2015 gelden namelijk een aantal in de wet limitatief opgesomde ontslaggronden en een werkgever zal steeds aan moeten geven op welke ontslaggrond(en) hij zich beroept. Bovendien schrijft de wet straks precies voor welke feiten en omstandigheden een werkgever ‘hard’ moet kunnen maken, wil de rechter de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. Bij het opbouwen van een dossier, met name waar het gaat om een disfunctionerende werknemer, is het dus voor u als werkgever van groot belang om te weten aan welke vereisten een dergelijk dossier moet voldoen. Uiteraard spelen wij met u graag in op de toekomst!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met of één van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht

Gepubliceerd: 21 mei 2015

< naar overzicht