Nieuws
:Nieuws

Bestuurder aansprakelijk tegenover bank

VOOR BETALINGSOPDRACHT OP FAILLISSEMENTSDATUM

In de Faillissementswet (van 1893 (!) ) is opgenomen dat een uitgesproken faillissement terugwerkt tot 00.00 uur van de dag waarop het wordt uitgesproken.
Dat heeft het merkwaardige gevolg dat een bank die op de dag van het faillissement een opdracht van de aanstaande failliet uitvoert - terwijl het faillissement dus feitelijk nog niet is uitgesproken - achteraf kan worden geconfronteerd met het verzoek van de curator om het betreffende bedrag aan de boedel te vergoeden. Achteraf bezien was de failliet immers niet meer bevoegd om de betalingsopdracht te geven. De bank ziet in veel gevallen weinig van dat geld terug omdat zij slechts een concurrente vordering in het faillissement heeft.

In een kwestie die recentelijk werd voorgelegd aan Rechtbank Overijssel was een bestuurder ’s ochtends op de faillissementszitting geweest waar de faillissementsaanvraag van zijn vennootschap werd behandeld. Dit faillissement werd later op die dag uitgesproken. Bij terugkomst van de zitting bleek echter een bedrag van € 45.000,- op de bankrekening van de vennootschap te zijn bijgeschreven. De bestuurder gaf de bank direct opdracht om dit bedrag terug te storten. De bank heeft die opdracht - niet wetende van het aanstaande faillissement - uitgevoerd.

De bank heeft, in verband met de hiervoor genoemde terugwerkende kracht van het faillissement, het bedrag aan de curator moeten vergoeden. Daarna heeft de bank de bestuurder aansprakelijk gesteld voor dit bedrag, omdat de bestuurder tegenover haar onrechtmatig zou hebben gehandeld.

De rechtbank volgt de bank hierin. Volgens de rechtbank had de bestuurder  - kort gezegd - de wet moeten kennen en dus moeten weten dat hij (i) onbevoegd was om de betalingsopdracht te geven en (ii) dat de bank het bedrag aan de curator zou moeten vergoeden en dus schade zou lijden. De bestuurder had rekening moeten houden met deze belangen van de bank en is - nu hij dat niet heeft gedaan – daarvoor aansprakelijk.

Deze uitspraak toont weer eens aan dat het verrichten van betalingen rondom de uitspraak van een faillissement riskant kan zijn; ook omdat van een ieder wordt verwacht dat hij de - soms bijzondere - regels van de (faillissements)wet kent.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van faillissementsrecht en insolventierecht, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 16 maart 2015

< naar overzicht