Nieuws
:Nieuws

Concernvrijstelling en aansprakelijkheid

Bij concerns die uit meerdere vennootschappen bestaan wordt vaak alleen een geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Dat is voldoende als de moedermaatschappij heeft verklaard hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de schulden die “voortvloeien uit rechtshandelingen” van de dochtervennootschappen (een zogeheten 403-verklaring). Die verklaring moet zijn neergelegd bij de Kamer van Koophandel.

Is de moeder nu ook aansprakelijk voor schulden waarvoor de dochter na het treffen van een regeling met een schuldeiser niet meer aansprakelijk is? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich kort geleden gebogen[1].

Het ging om het volgende geval. Een schuldeiser heeft een vordering van meer dan € 38.000 op een dochtermaatschappij. De dochtermaatschappij treft een regeling met deze schuldeiser: tegen finale kwijting over en weer betaalt de dochter € 25.000. Voor het restant klopt de schuldeiser vervolgens aan bij de moeder. De moeder weigert te betalen: er is toch finale kwijting verleend?

De Hoge Raad zegt dat er toch moet worden betaald. Uit de 403-verklaring vloeien zelfstandige verbintenissen voort. De schuldeiser had dus zowel een vordering op de dochter als op de moeder. De afspraak die de schuldeiser met de dochter maakte hield in dat tegen betaling van € 25.000, de schuldeiser afstand deed van zijn recht om van de dochter het restant te vorderen.
Dat liet dus onverlet dat de schuldeiser voor het restant bij de moeder kon aankloppen.

Wat valt hiervan te leren? Het komt in de praktijk best vaak voor dat af wordt gesproken dat niet een gehele schuld hoeft te worden betaald. Als een dochtermaatschappij in een concern een dergelijke afspraak maakt is het dus zaak om de finale kwijting óók af te spreken ten behoeve van de moeder. Is dat niet gebeurd, dan kan dat tot onaangename verrassingen leiden.

Aan de zijde van schuldeisers kan dit arrest juist goed nieuws zijn. Voor hen is het goed om je te realiseren dat met het prijsgeven van een deel van de vordering in sommige gevallen voor het restant toch nog verhaal kan worden gezocht op de moedervennootschap. Het is zaak om dat goed in de gaten te houden.

Onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht leggen u graag uit hoe u in dit soort zaken nare verrassingen kunt voorkomen of dat er nog onvermoede verhaalsmogelijkheden zijn. Zij zijn te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 23 april 2015

 

 [1] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:837

< naar overzicht