Nieuws
:Nieuws

Concurrentie na afloop van een franchiseovereenkomst toegestaan?

U als franchisegever vindt het comfortabel dat een franchisenemer zich na de beëindiging van een franchiseovereenkomst nog een tijdje moet onthouden van het verrichten van activiteiten die soortgelijk zijn aan de activiteiten die zij vlak daarvoor nog in het kader van de franchiseovereenkomst uitoefende. Om die reden staat er in vrijwel ieder franchisecontract een non-concurrentiebeding.

Wanneer u na jaren van samenwerking uit elkaar gaat is er echter vaak het nodige voorgevallen en is de franchisenemer bepaald niet (meer) gelukkig met de contractuele beperkingen waaraan zij zichzelf heeft opgehangen. Kan de franchisenemer daartegen nog iets doen?

Vaak niet. Uit de rechtspraak blijkt dat het lastig is om de werking van zo’n non-concurrentiebeding te beperken: zelfs de omstandigheid dat een ex-franchisenemer failliet zou gaan wanneer zij zich zou moeten houden aan het beding moet in beginsel voor rekening en risico van de franchisenemer blijven. Toch is een vordering tot ontheffing van het non-concurrentiebeding niet bij voorbaat kansloos. De franchisenemer moet dan aantonen dat haar belang bij ontheffing van het beding groter is dan het belang van franchisegever bij handhaving.

De rechter liet die belangenafweging in het geval van een franchisenemer van Bakker Bart in het voordeel van de franchisenemer uitvallen omdat Bakker Bart na de beëindiging niet van plan was om op de vestigingsplaats van franchisenemer een nieuwe winkel te exploiteren, omdat het niet aannemelijk was dat andere vestigingen van Bakker Bart concurrentie van de nieuwe winkel van franchisenemer zouden ondervinden en omdat franchisenemer bij de start van de franchiseovereenkomst een zeer grote investering gedaan had die waardeloos zou worden wanneer franchisenemer geen soortgelijke bakkerswinkel zou mogen voortzetten.

De franchisenemer doet er dus niet perse verstandig aan om bij de pakken neer te zitten; de weg naar ontheffing is immers geen eenvoudige, maar tegelijkertijd ook niet kansloos. Tijdig advies op dit vlak kan zowel franchisegever als franchisenemer veel ellende besparen.

Meer weten? Neem contact op met één van onze specialisten op het gebied van commerciële contracten. Zij zijn te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 28 april 2015

< naar overzicht