Nieuws
:Nieuws

De toekomst van het crediteurenakkoord

Voor noodlijdende bedrijven is een crediteurenakkoord vaak een laatste strohalm ter voorkoming van faillissement. Met nieuwe wetgeving moeten de mogelijkheden daartoe worden verruimd.

Voor wie is het crediteurenakkoord geschikt

Een bedrijf met een te zware schuldenlast zou kunnen overwegen om zijn schuldeisers een crediteurenakkoord aan te bieden. Met name bedrijven die in de kern nog rendabel zijn, zouden op die manier met succes een faillissement kunnen voorkomen. Daarbij wordt doorgaans wel als voorwaarde gesteld dat alle schuldeisers hun medewerking verlenen omdat anders het beschikbare akkoordfonds ontoereikend zal blijken te zijn om uitvoering te geven aan het voorgenomen crediteurenakkoord. Eén tegenstemmer kan in dat geval dus in principe de totstandkoming van een omvangrijk akkoord frustreren, waarna een faillissement meestal onvermijdelijk is.

dwangakkoord 

Ook tijdens faillissement (en surseance van betaling) kan een onderneming een akkoord aanbieden. In de Faillissementswet is bepaald dat dan geen unanimiteit vereist is, maar een meerderheid. Dit wordt een dwangakkoord genoemd; de vereiste meerderheid van deelnemers kan de tegenstemmers tot deelname dwingen. Bij het faillissement van natuurlijke personen komt zo’n dwangakkoord nog wel eens tot stand. Maar is een rechtspersoon (zoals een bv of nv) eenmaal failliet, dan is het eenvoudigweg te laat om nog een akkoord te bereiken. Voor zover er na faillissement nog rendabele onderdelen in een rechtspersoon zitten, zal vereffening daarvan plaatsvinden door middel van een eventuele doorstart in een nieuwe vennootschap. De schuldeisers blijven dan met lege handen achter en hoeven geen aanbod van een akkoord meer te verwachten.

Wet continuïteit ondernemingen II

De Minister van Veiligheid en Justitie wil dit veranderen met de ‘Wet continuïteit ondernemingen II’, waarvan hij het ontwerp onlangs ter consultatie openbaar maakte. De bedoeling is dat de Faillissementswet een nieuwe afdeling krijgt met de titel ‘Algemeen verbindend verklaring van een akkoord ter sanering van de schulden’ welke regeling sterk overeenkomt met de huidige bepalingen van het dwangakkoord in faillissement. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, valt te verwachten dat meer (gedwongen) buitengerechtelijke saneringen van bedrijven zullen plaatsvinden en zodoende faillissementen kunnen worden voorkomen.

Onze specialisten op het rechtsgebied insolventierecht hebben veel ervaring met het reorganiseren van noodlijdende bedrijven en kunnen u indien nodig goed adviseren over de verschillende mogelijkheden. Zij zijn te bereiken via onze vestigingen: Zwolle: (038) 427 20 20, Apeldoorn: (055) 526 20 20, Heerenveen: (0513) 433 433, Eelde: (0592) 730 300 of Groningen: (050) 721 06 20 

Gepubliceerd: 6 oktober 2014

< naar overzicht