Nieuws
:Nieuws

Doorstartende werkgever; opgepast!

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben er in het arbeidsrecht meerdere wijzigingen plaatsgevonden. Voor een doorstartende werkgever is van belang dat er aan het begrip “opvolgend werkgeverschap” een nadere invulling is gegeven.

In de opgenomen ketenregeling staan voorwaarden voor de omzetting van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze ketenregeling is ook van toepassing indien verschillende werkgevers elkaars opvolger zijn, bijvoorbeeld in het geval van een doorstart na faillissement. Eerder was voor overname van een arbeidsovereenkomst vereist dat er tussen de opvolgende werkgevers zodanige banden bestonden dat bij de opvolger sprake was van inzicht in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Dit criterium is met de invoering van de wet per 1 juli 2015 verlaten zodat er nu al snel sprake is van opvolgend werkgeverschap. Deze wijziging brengt dan ook met zich dat de doorstarter moet nagaan of de ketenregeling toepassing heeft, omdat het als dit het geval is moeilijker is om contracten voor bepaalde tijd te sluiten bij de overname van een onderneming.

In de nieuwe regeling is tevens bepaald onder welke voorwaarden een werknemer bij ontslag in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Omdat met de overname van een werknemer de verplichting tot betaling van een transitievergoeding kan worden overgenomen, moet bij een doorstart ook rekening worden gehouden met de dienstjaren bij de vorige werkgever.

Een goed advies kan u hoofdbrekens over het voorgaande besparen. Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.

Gepubliceerd: 17 december 2015

< naar overzicht