Nieuws
:Nieuws

Een bedrijf overnemen? Let op de pensioenen!

Vaak wordt bij de overname van een bedrijf de bestaande pensioenregeling ook één op één overgenomen. Aan alternatieven wordt niet veel aandacht besteed. Ten onrechte, want juist het bij de overname zijn er soms mogelijkheden om keuzes te maken, afhankelijk van hoe de bestaande pensioenregeling is ingericht.

Uitgangspunt daarbij is dat de fusie of overname plaatsvindt via een activa-transactie. Als immers de aandelen worden overgenomen verandert er voor de werknemers in arbeidsvoorwaardelijke zin feitelijk niets.

Bij een overname geeft de wet de overnemende partij een keuzemogelijkheid, afhankelijk van welke pensioenregeling er in het over te nemen bedrijf van toepassing is. Als dat bedrijf verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en de bedrijfsactiviteiten wijzigen door de overname niet, dan zal die verplichtstelling waarschijnlijk blijven gelden.

Als de overnemende werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en de werknemers van het over te nemen bedrijf moeten daaraan ook gaan deelnemen, dan betekent dat voor de over te nemen werknemers dat de deelname in de pensioenregeling van de oude werkgever daardoor eindigt.

Als bij het over te nemen bedrijf geen sprake is van verplicht gestelde deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds maar er een “bedrijfseigen” regeling is, ontstaat er voor de overnemende partij een keuzemogelijkheid. De werknemers van het over te nemen bedrijf kunnen van de overnemer namelijk een aanbod krijgen om mee te gaan doen aan de pensioenregeling zoals die bij de overnemer geldt. Als zo’n aanbod wordt gedaan heeft de werknemer feitelijk geen keuze, dan gaat voor hem de pensioenregeling van de nieuwe werkgever gelden.

Voor de nieuwe werkgever schept dit mogelijkheden om in elk geval de arbeidsvoorwaarde pensioen te harmoniseren.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met onze pensioenrechtspecialist Marnix van Daal via (038) 427 20 20 of mh.daal@dommerholt.nl 

Gepubliceerd: 20 augustus 2015

< naar overzicht