Nieuws
:Nieuws

Fiscale regelgeving verandert

Het Wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt, brengt de 11 kindregelingen in 2014 terug naar 4 kindregelingen in 2015. Overeind blijven de combinatiekorting, de kinderopvangtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget; de overige regelingen komen te vervallen.

Buitengewone lastenaftrek vervalt

Eén van de regelingen die komt te vervallen is de buitengewone lastenaftrek. Alimentatiebetalers die meer dan € 416,- per kwartaal voldoen aan de kosten van de kinderen, hebben recht op bijzondere lastenaftrek. Deze lastenaftrek levert al gauw een netto fiscaal voordeel op van ongeveer € 50,- per kind per maand. Het fiscale voordeel wordt gebruikelijk ten gunste van de kinderen aangewend. Het gevolg hiervan is dat de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt verhoogd met dit fiscale voordeel.

Het wegvallen van dit voordeel heeft dus direct gevolgen voor de alimentatiebetaler. Immers, als gevolg van dit fiscale voordeel is de draagkracht van de alimentatiebetaler hoger vastgesteld. Het voordeel dat eerst bestond, bestaat dan niet meer. Dit zullen de meeste mensen meteen in hun portemonnee merken en het zal tot betalingsproblemen leiden. Het is dan zaak, als de alimentatieontvanger niet bereid is in onderling overleg het bedrag met de hoogte van het oude fiscale voordeel te verlagen, zo spoedig mogelijk een wijzigingsverzoek in te dienen bij de rechter. De verwachting is dat veel mensen hiertoe zullen overgaan. 

Gevolgen voor u 

Als u wilt nagaan of de nieuwe fiscale regelgeving ook gevolgen voor u heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. We kunnen daarbij ook meteen voor u nagaan, voor zover dit nog niet is gebeurd, of de nieuwe rekenregels voor de kinderalimentatie voor u ook nog tot andere uitkomsten leidt. U slaat dan twee vliegen in een klap.

We zijn te bereiken per e-mail op info@dommerholt.nl en via onze vestigingen Heerenveen (0513) 433 433, Apeldoorn (055) 526 20 20, Zwolle (038) 427 20 20, Eelde (0592) 730 300 en Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 19 mei 2014

< naar overzicht