Nieuws
:Nieuws

Het retentierecht: één obstakel minder

In de achterliggende periode heeft onze sectie faillissementsrecht enkele relevante ontwikkelingen gesignaleerd met betrekking tot het retentierecht.

Het retentierecht is een juridisch instrument dat onder meer in de bouwsector wordt toegepast. Het retentierecht geeft (bijvoorbeeld) een (onder)aannemer de mogelijkheid om een (gedeelte van een) bouwterrein niet eerder vrij te geven dan wanneer zijn vordering is betaald. Het retentierecht wordt dan feitelijk uitgeoefend door hekken te plaatsen rondom een (gedeelte van een) bouwterrein waarbij met borden wordt aangegeven wie de feitelijke macht over het terrein heeft en dus het retentierecht uitoefent.

In de praktijk worden de hekken regelmatig geplaatst nádat de problemen met de opdrachtgever zijn ontstaan. In recente rechtspraak wordt dit in veel gevallen als onrechtmatige toe-eigening van het terrein bestempeld. Daardoor bestaat de kans dat in geval van een gerechtelijke procedure het retentierecht moet worden vrijgegeven zonder voorafgaande betaling.

Een oplossing kan mogelijk gevonden worden door in het contract met de opdrachtgever voortaan op te nemen dat u het recht heeft om zaken waaraan u werkzaamheden heeft verricht, in uw feitelijke macht te brengen om zodoende in een retentierechtpositie te komen. Feitelijk verschaft  u zich daarmee het recht om hekken te plaatsen of sloten te vervangen, waarmee u de feitelijke macht verkrijgt. In dat geval is er geen sprake meer van onrechtmatige toe-eigening, maar van uitvoering van een contractueel recht.

De voornoemde oplossing is nog niet waterdicht, in die zin dat er nog geen rechterlijke uitspraak is gewezen over de vraag of dit contractueel verworven recht de toets der kritiek kan doorstaan. In de literatuur wordt dit echter voor mogelijk gehouden als ook aan alle andere voorwaarden voor retentierecht wordt voldaan.

Met deze juridische formulering kan een van de obstakels van het retentierecht worden weggenomen. Zodoende kan een sterke positie kan worden gecreëerd die zelfs in het geval van faillissement een mogelijkheid biedt om de vordering (gedeeltelijk) voldaan te krijgen.

Indien u meer informatie wenst over het formuleren van een dergelijke bepaling in uw (standaard)-overeenkomst of voornemens bent om het retentierecht uit te oefenen,  neemt u dan (tijdig) contact op met onze advocaten van de sectie bouwrecht of faillissementsrecht.

Gepubliceerd: 5 november 2014

< naar overzicht