Nieuws
:Nieuws

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?!?!...

Komt het er wel of komt het er niet, een wijziging in het ontslagrecht? Recent heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Het wetsvoorstel is een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in april 2013 afsloten. Vervolgens is op 29 november jl. het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee lijkt het er dit keer dan echt van te gaan komen. Om die reden hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Onder het nieuwe ontslagrecht mag een werkgever niet meer kiezen. Bij bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid staat enkel de ontslagroute via het UWV open. Voor ontslag om in de persoon gelegen redenen geldt de ontslagroute via de kantonrechter. Bovendien wordt het bij beide procedures mogelijk beroep in te stellen, daar waar die mogelijkheid er nu niet is.

Naast de beëindiging via het UWV of de kantonrechter blijft het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en ‘WW-proof’ te beëindigen. In tegenstelling tot dat wat nu geldt, gaat voor de werknemer wel een 'bedenktijd' gelden van twee weken.

De huidige (te) hoge ontslagvergoedingen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een transitievergoeding en eventueel een aanvullende vergoeding, die afhankelijk is van de vraag of de werknemer of de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld. Een bepaalde subjectiviteit blijft hier dus nog steeds bestaan.

Daarnaast zal er nog het nodige veranderen in de WW. Zo zal de maximale duur van de publiek betaalde WW van 1 januari 2016 tot 2019 geleidelijk terug worden gebracht van 38 naar 24 maanden. Ook wordt van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten verwacht dat zij al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden.

Tenslotte vindt de minister dat er te grote verschillen zijn ontstaan in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Reden waarom hij onder meer voorstelt dat werknemers niet pas na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract.

Als de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan, kan de versterkte rechtspositie van flexwerkers per 1 juli 2014 ingaan en de overige voorgestelde maatregelen per 1 juli 2015.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433 of Eelde (0592) 730 300.

Geplaatst: 5 december 2013

< naar overzicht