Nieuws
:Nieuws

Rijden onder invloed en de WAM-verzekering

Kan een WAM-verzekeraar zich tegenover zijn eigen consument-verzekeringsnemer met succes beroepen op de ‘opzetclausule’ in de motorrijtuigenverzekering, als er sprake is van schade als gevolg van rijden onder invloed? Veelal kent een WAM-verzekering een zogenaamde ‘alcoholclausule’ waarin expliciet schade als gevolg van rijden onder invloed van dekking is uitgesloten. Dit was hier echter niet het geval: er was ‘enkel’ sprake van dekkingsuitsluiting in geval van “schade of ongeval welke met (voorwaardelijk) opzet van verzekerde is veroorzaakt”. Van voorwaardelijk opzet is sprake als iemand willens en wetens de aanmerkelijke kans op het veroorzaken van schade op de koop toe neemt bij zijn handelen en dit  vervolgens schade veroorzaakt. In maart 2015 stelde een verzekeraar dat daarvan inderdaad sprake is als iemand met teveel drank op gaat autorijden. De Hoge Raad zei dat onderzocht moet worden of voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst duidelijk en begrijpelijk was dat het rijden onder invloed onder deze opzetuitsluitingsclausule zou vallen en schade dus niet gedekt zou zijn. Dat dient te leiden tot een meer specifieke beoordeling van de feitelijke omstandigheden van het geval: hier met name het feit dat de bestuurder had verklaard dat het zijn gewoonte was om op donderdag- en vrijdagavond na het nuttigen van 15 a 20 biertjes in het café, naar huis te rijden. Met het (letterlijk) lezen van een uitsluitingsclausule is de uitkomst van een zaak dus (nog) niet gegeven.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.              

Gepubliceerd: 1 oktober 2015                

< naar overzicht