Nieuws
:Nieuws

Standaard hogere bestuurlijke boete voor overtreding Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk

Woensdag 7 oktober 2015 (lees hier de uitspraak) heeft de Raad van State geoordeeld dat het huidige boetebeleid van de minister van SZW voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) onredelijk is.

De uitspraak gaat over een bestuurlijke boete die was opgelegd aan de exploitant van een Amsterdams hotel omdat een persoon met de Roemeense nationaliteit daar zonder werkvergunning huishoudelijk werk verrichtte.

De Wav verbiedt werkgevers om een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). De Inspectie kan voor deze overtreding aan de werkgever een bestuurlijke boete opleggen.

Van belang daarbij is dat de Wav een ruim werkgeversbegrip kent. Ook andere partijen die boven de werkgever in de keten staan, bijvoorbeeld, de (hoofd)aannemer, projectontwikkelaar, opdrachtgever, kunnen een boete opgelegd krijgen. Betaling van een boete door een partij in de keten vrijwaart de andere schakels in de keten niet.

De minister heeft begin 2013 de boetenormbedragen verhoogd naar € 12.000,- per overtreding van de Wav.

Naar het oordeel van de Raad van State is het hanteren van een boetenormbedrag van €12.000,- als bovengrens niet onredelijk als het gaat om malafide werkgevers.

De minister had echter "uit het oogpunt van evenredigheid" zijn beleid moeten differentiëren voor werkgevers die niet tot die groep behoren. Nu de Beleidsregel daarvoor geen ruimte biedt, is het boetebeleid onredelijk, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De minister krijgt opdracht om het beleid aan te passen en in afwachting daarvan moet de minister voorlopig uitgaan van het oude boetenormbedrag van € 8.000 per overtreding.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen over een recent opgelegde bestuurlijke boete of over de werking van de Wav dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

Wij kunnen u ook adviseren over uw (aannemings-)overeenkomsten of algemene voorwaarden als u met uw contractspartij afspraken wilt maken over naleving van de Wav.

Voor vragen of nader advies neem vrijblijvend contact op met mr. Jacolien van den Bergh jgj.bergh@dommerholt.nl of mr. Siebrand Maakal s.maakal@dommerholt.nl , bereikbaar op (0513) 433 433.

Gepubliceerd: 9 oktober 2015

< naar overzicht