Nieuws
:Nieuws

Stilzwijgende raamovereenkomst of duurovereenkomst? Hoe opzeggen?

Stel u heeft een distributiebedrijf of een goed lopende webwinkel. Het vervoer doet u niet in eigen beheer, maar u schakelt daarvoor verschillende vervoerders in.  Afhankelijk van het soort te vervoeren goederen en afhankelijk van de prijzen die zij hanteren kiest u telkens de vervoerders uit. Stel nu ook eens dat een aantal van die vervoerders al ruim 10 jaar, of langer, worden ingeschakeld. Er staat natuurlijk niets op papier; wel worden voor alle losse opdrachten opdrachtbevestigingen gestuurd. De vervoerders hebben niet de verplichting om opdrachten te aanvaarden, zij rijden ook voor andere opdrachtgevers. Mag je in die omstandigheden zomaar ophouden om opdrachten te geven?

In een zaak waar de rechtbank Zutphen in maart 2015 uitspraak in deed speelde dit. De vervoerder vond dat er een jaar opzegtermijn in acht had moeten worden genomen en omdat dat niet was gebeurd vorderde hij ruim € 100.000 aan schadevergoeding wegens gemiste omzet en gemaakte kosten.

De rechtbank verwees in haar beslissing naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. Daarin werd beslist dat een dergelijke handelsrelatie als een zogenaamde duurovereenkomst moet worden gezien, maar dan in de zin van een raamovereenkomst waarbinnen steeds losse telkens weer aflopende korte overeenkomsten worden gesloten. Zo'n raamovereenkomst kan, ook zonder dat partijen daar iets over hebben afgesproken beëindigd worden. Maar, en daar gaat het dan om, die opzegging moet wel redelijk en billijk zijn en onder omstandigheden kan dat inhouden dat er een opzegtermijn in acht genomen moet worden.

De omstandigheden die daarbij een rol spelen kunnen zijn:
- Hoe lang duurt de handelsrelatie?
- Is de opdrachtnemer afhankelijk van deze opdrachtgever ?
- Hoeveel  % van zijn omzet komt van deze opdrachtgever?
- Geldt er een (soort van) exclusiviteit?
- Geldt er een (soort van) verplichting  om de opdrachten te aanvaarden?
- Wat is de reden van de beëindiging?

In deze bewuste kwestie waren de antwoorden op die vragen in het voordeel van de partij die had beëindigd en hoefde er dus geen opzegtermijn in acht te worden genomen en dus ook geen schadevergoeding te worden betaald. Uit de uitspraak volgt echter wel dat je als ondernemer uit moet kijken bij het “zomaar” aan de kant zetten van langjarige handelsrelaties. Dat kan duur uitpakken.

Meer weten?
Bel of mail Kees Borstlap (06) 25051408 / c.borstlap@dommerholt.nl of één van de andere leden van het specialisme ondernemingsrecht.

Gepubliceerd: 23 maart 2015

< naar overzicht