Nieuws
:Nieuws

Stuitende werking van brief vaak te streng beoordeeld

Rechtbanken en Hoven zijn vaak te streng bij hun beoordeling of een brief daadwerkelijk de verjaring van een vordering stuit. De maatstaf is helder: het moet gaan om een voldoende duidelijke schriftelijke waarschuwing aan de schuldenaar zodat die er rekening mee kan houden – onder meer in het kader van het behouden van bewijsmateriaal – dat er (mogelijk) nog een claim komt.

Afgelopen september floot de Hoge Raad de lagere rechters terug in deze zaak van International Strategies Group LLC (‘ISG’) tegen ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’). ISG meende een vordering te hebben, aangezien ABN AMRO zou hebben nagelaten maatregelen te treffen ter bescherming van haar belangen. ABN AMRO meende dat de vordering was verjaard. Volgens ISG had hun advocaat de verjaring gestuit met een brief.

Anders dan de Rechtbank en het Hof oordeelde de Hoge Raad dat in deze zaak de bewuste brief als stuitingsbrief aan te merken was. Dat de doelstelling van de brief het verkrijgen van informatie was en dat de brief volgens ABN AMRO gezien moest worden als zogenaamde confraternele correspondentie, deed daar niets aan af. Ook oordeelde de Hoge Raad dat bij de beoordeling of de mededeling aan de door de wet gestelde eisen voor stuiting voldoet, niet alleen moet worden gelet op de formulering daarvan, maar ook op de context waarin de mededeling wordt gedaan en op de overige omstandigheden van het geval. Hierbij kunnen omstandigheden die hebben plaatsgevonden na het sturen van de brief medebepalend zijn voor de uitleg daarvan.

Hopelijk zullen lagere rechters gelet op dit oordeel van de Hoge Raad in de toekomst minder streng zijn in hun beoordeling van de stuitende werking van brieven.

Maar voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen: het blijft verstandig een brief zo op te stellen dat er geen discussie mogelijk is over of met de brief de lopende verjaring wordt gestuit. Onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht adviseren u hierbij graag. Zij zijn te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 14 maart 2016

< naar overzicht