Nieuws
:Nieuws

Verhuur van roerende zaken bij faillissement

Binnen faillissement bestaan zogenoemde ‘boedelschulden’. Dit zijn schulden die voortvloeien uit de wet of rechterlijke uitspraken of schulden die in het kader van de afwikkeling van een faillissement door de curator worden gemaakt. Bij boedelschulden die voortvloeien uit de wet kunt u m.n. denken aan loon- en huurverplichtingen; schulden die de curator aangaat zijn bijvoorbeeld de kosten van een taxatie.

Voor boedelschulden geldt dat deze bij voorrang moeten worden betaald. Alleen als er daarna nog boedelactief overblijft kunnen de prefaillissementschulden (meestal slechts gedeeltelijk) worden be-taald. Ook voor boedelschulden geldt dat er verschillen in rangorde bestaan. De schulden die de curator in het kader van de afwikkeling van het faillissement maakt worden als eerste, vervolgens het salaris van de curator en daarna de vorderingen van werknemers of het UWV die de loonkosten van de werknemers heeft betaald respectievelijk overgenomen. Daarna pas eventuele huurvorderingen voorzover die zien op de periode na faillissement.

In de Faillissementswet is vastgelegd dat de huurprijs vanaf faillissementsdatum een boedelschuld is. Daarbij wordt in de tekst van de wet geen onderscheid gemaakt tussen de huurprijs van onroerende zaken of roerende zaken. Om die reden bestond tot voor kort onduidelijkheid over de vraag of deze bepaling alleen betrekking heeft op onroerende zaken of ook op roerende zaken. De Hoge Raad heeft aan die onduidelijkheid onlangs een einde gemaakt en geoordeeld dat ook de verhuurder van roerende zaken in het faillissement een boedelvordering geldend kan maken voor de huurpenningen vanaf faillissementsdatum.

Indien u dus als verhuurder van roerende zaken bij het faillissement van een huurder betrokken bent, kunt u tegenover de curator aanspraak maken op een boedelvordering voor het bedrag van de huur-penningen vanaf faillissementsdatum. Verder doet u er goed aan ook de nog lopende faillissementen te checken waarbij u in het verleden als verhuurder betrokken bent geweest.

Voor vragen of als u behoefte heeft aan nadere informatie, kunt u terecht bij onze specialisten op het gebied van faillissementsrecht en insolventierecht, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde  (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 12 maart 2015

< naar overzicht