Nieuws
:Nieuws

Voorzichtig met e-mail!

In veel bedrijven hebben werknemers een beperkte bevoegdheid om contracten te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een sales- of facility manager. Maar wat nu als zij buiten hun boekje gaan? Is het bedrijf dan toch gebonden aan het contract?

In de rechtspraak is een tendens te zien dat bedrijven in steeds meer gevallen wel zijn gebonden als hun medewerkers hun bevoegdheid overschrijden bij het aangaan van een contract. Eerder kon dat alleen maar als door toedoen van het bedrijf de contractspartij in de veronderstelling verkeerde dat de medewerker bevoegd het contract aanging. Bijvoorbeeld doordat de wel bevoegde directeur een opmerking had gemaakt over de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Nu is het steeds meer zo dat wordt aangeknoopt bij de risicosfeer van het bedrijf. ‘Behoort het voor risico van het bedrijf te komen?’, staat nu meer centraal.

Dit gebeurde ook in een zaak waarin het gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs een uitspraak heeft gedaan. In die situatie had een medewerker door middel van e-mail een contract gesloten, maar was deze medewerker volgens de interne regels daar niet toe bevoegd. Omdat de e-mail was verstuurd vanaf de bedrijfsaccount met een standaardondertekening met de naam van het bedrijf eronder en zo nu en dan ook andere medewerkers en de directeur van het bedrijf in de c.c. waren geplaatst, vond het gerechtshof dat de contractspartij er vanuit mocht gaan dat de medewerker bevoegd was om te handelen. Dit behoorde tot de risicosfeer van het bedrijf. Het bedrijf was daarom aan het contract gebonden.

Deze tendens betekent meer zekerheid voor contractspartijen en minder zekerheid voor het bedrijf in kwestie. Het is dus zaak om intern duidelijke afspraken met medewerkers te maken over hun bevoegdheden. Lees daarnaast ook goed de e-mail waarin u in de c.c. wordt gezet.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met of één van de advocaten van onze sectie commerciële contracten.

Gepubliceerd: 11 november 2014

< naar overzicht