Nieuws
:Nieuws

Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstand verzekerden!

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 november 2013 beslist dat mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben, vrij zijn om in een gerechtelijke of administratieve procedure hun eigen advocaat of andere belangenbehartiger te kiezen.

Dat is goed nieuws voor u! Heeft u een verzekering voor de kosten van rechtsbijstand, dan heeft u dus het recht zelf te bepalen wie in een procedure uw belangen mag behartigen. De rechtsbijstandsverzekeraar moet de kosten van de door u gekozen belangenbehartiger vergoeden. Het maakt daarbij niet uit of u zich op grond van regelgeving in de procedure verplicht moet laten bijstaan.

Een uitzondering daarop is nog wel toegestaan, maar alleen als het verzekeringsproduct aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet dan gaan om een verkeersrechtsbijstandsverzekering die gekoppeld is aan een pech hulp verzekering.

Wenst u meer informatie hierover neemt u dan contact met ons op (038-4272020).

Geplaatst: 14 november 2013

< naar overzicht