Nieuws
:Nieuws

Waarschuwen voor prijsverhoging bij meerwerk!

Bij de aanneming van werk gelden altijd een aantal regels die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen, óók als UAV 2012, soortgelijke regelingen of de eigen algemene voorwaarden van de aannemer op de overeenkomst van toepassing zijn. Dat zijn zogenaamde dwingende regels, waarvan je niet geldig kan afwijken. Eén van die regels betreft de regeling omtrent het meerwerk. In het BW staat die regeling in artikel 7:755 BW. Kort gezegd dient meerwerk alleen te worden vergoed indien de aannemer de opdrachtgever op tijd heeft gewaarschuwd dat door het meerwerk (waaronder dus ook een wijziging in de opdracht) de prijs zal stijgen. Dat geldt alleen niet als de opdrachtgever had moeten begrijpen dat de prijs door het meerwerk zou stijgen. Het gaat hier dus om een zogenoemde waarschuwingsplicht van de aannemer.

In de wet staat echter niet met zoveel woorden dat de aannemer ook moet zeggen met hoeveel de prijs (precies) zal stijgen. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 september 2013 blijkt hoe dat in de praktijk kan uitpakken. 

Het ging hier om een opdracht voor een deskundige opdrachtgever, te weten een waterschap. Het meerwerk vloeide onder meer voort uit het feit dat bepaalde afvoerputten in plaats van in kunststof in RVS moesten worden uitgevoerd en op een andere manier moesten worden gemaakt dan in het bestek stond. Vast stond dat de aannemer had gezegd dat dit “wel € 1.000 per put duurder kon worden”. Bij 21 putten ging het dus om circa € 21.000.

Volgens het Hof was dit echter niet voldoende. Waar het volgens het Hof om gaat is dat de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten. De aannemer moet dus niet alleen zeggen dat een wijziging in het werk duurder zal uitpakken, maar ook maar ook hoeveel deze prijsverhoging zal bedragen!

In deze zaak had de aannemer uiteindelijk € 70.000 (incl. BTW) aan meerwerk gefactureerd, maar het Hof wees de gehele vordering af. Dus ook het bedrag waarvoor wel was gewaarschuwd af, die genoemde € 21.000.

Deze uitspraak pakte dus erg nadelig uit voor de aannemer en leidt ook tot een volgens de betreffende aannemer vermoedelijk zeer onredelijke uitkomst. “Een beetje waterschap moet toch begrijpen dat RVS duurder is dan kunststof” zal de aannemer in kwestie wel zeggen.

Hoe dan ook; de uitspraak toont wel aan dat het enorm belangrijk is dat de aannemer bij meerwerk en wijzigingen in het werk zo spoedig mogelijk én zo precies mogelijk aangeeft wat de prijsconsequenties zijn van wijzigingen in het werk.

Vragen hierover of soortgelijke kwesties?
Bel of mail Kees Borstlap: 06-25051408 of c.borstlap@dommerholt.nl

Zwolle, 15 mei 2014 

< naar overzicht