Nieuws
:Nieuws

Wat te doen als uw afnemer niet betaalt? Het recht van reclame.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van 2014 2619 faillissementen zijn uitgesproken. In tijden van crisis is de kans aanwezig dat uw verkoopfacturen niet langer worden voldaan. Bij het doen van zaken is het van belang om de risico’s van niet-betaling vooraf zoveel mogelijk te beperken. Er zijn verschillende juridische en financiële instrumenten om dit te doen.

Leveranciers maken vaak gebruik van het eigendomsvoorbehoud, zodat geleverde zaken kunnen worden teruggevorderd op het moment dat de koopsom niet wordt betaald. Er is echter ook een eenvoudiger manier om zaken terug te vorderen, namelijk het recht van reclame. Het (wettelijk) recht van reclame hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst of algemene voorwaarden.

De verkoper van een geleverde zaak kan, indien de koopprijs niet betaald is en aan de vereisten voor ontbinding van de koopovereenkomst is voldaan, de zaak door een schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze  (simpele) verklaring wordt de koop ontbonden. De verkoper kan de geleverde zaak vervolgens retour nemen. Als slechts een deel van de prijs niet is betaald kan - indien (nog) mogelijk - een deel van de geleverde zaken worden teruggevorderd. Het recht van reclame moet wel binnen een korte wettelijke vervaltermijn worden ingeroepen.

Een eventueel faillissement van de koper staat aan een beroep op het recht van reclame niet in de weg. De curator kan echter, om het retour nemen van zaken te voorkomen, ofwel de koopprijs alsnog betalen ofwel voor de betaling hiervan zekerheid stellen. Deze regel geldt ook in geval van  surseance van betaling en wettelijke schuldsanering ((WSNP).

Het verdient zeker  aanbeveling om insolventierisico’s op voorhand zoveel mogelijk te beperken. Wij kijken graag met u mee om te bespreken wat er in uw specifieke geval geregeld kan worden.

Daarvoor kunt u contact opnemen met onze specialisten op het gebied van insolventierecht, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20, Heerenveen (0513) 433 433, Eelde (0592) 730 300 of Groningen (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 20 augustus 2014

< naar overzicht