Wonen, Vastgoed en Bouw
:Wonen, Vastgoed en Bouw

Spannende ontwikkelingen in de onroerend goed sector

In de bouw en het vastgoed is het ondernemersrisico op dit moment ronduit spannend te noemen. De waarde van onroerend goed is de afgelopen periode fors gedaald, de huurprijzen staan onder druk, er is sprake van een flinke leegstand in bedrijfs- en kantoorpanden en nieuwbouwactiviteiten zijn gestaakt of moeten tegen gereduceerde prijzen worden uitgevoerd. De corporatiewereld wordt daarbij geconfronteerd met extra heffingen en wetgeving vanuit de overheid. In onze praktijk zien we dit terug door de toename van reorganisaties, inkrimpingen, geschillen over huur- en aannemingscontracten of zelfs faillissementen.

Sparringpartner met kennis van zaken

Deze spannende tijden vragen om een juridische sparringpartner die weet wat er speelt in de branche en daar actief op reageert en anticipeert. De specialisten van Dommerholt Advocaten combineren hun inhoudelijke vakkennis op de verschillende juridische deelterreinen (huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht) met hun kennis en ervaring in uw specifieke branche.

Onze klantenkring bestaat uit aannemers, projectontwikkelaars, diverse woningbouwcorporaties, vastgoedbeleggingsmaatschappijen en installatiebedrijven. Verder zijn wij actief in de diverse branchenetwerken binnen de regio en organiseren we geregeld bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Dat maakt dat wij ons zeer betrokken voelen bij alles wat er in deze bedrijfstak gebeurt.