Frion

Annamiek van Dalen, bestuurder

“Als zorgorganisatie met een regionaal karakter zochten we twee jaar geleden een advocatenkantoor in de regio dat ons bij alle voorkomende juridische vraagstukken kon ondersteunen. Dommerholt bleek een passende match met Frion te vormen. De advocaten begrijpen onze organisatie en onze branche en nemen de tijd zich er verder in te verdiepen. Frion heeft ruim 900 cliënten en 1.100 medewerkers. Vraagstukken waarvoor wij de ondersteuning van Dommerholt Advocaten inzetten, zijn bijvoorbeeld vragen over personele zaken, zorginkoop, contracten, gezondheidsrecht en faillissementen van leveranciers. Als lerende organisatie vinden wij het belangrijk om wijzer te worden van de casussen die we bij Dommerholt neerleggen. Daarom hebben wij binnen Frion één contactpersoon aangesteld voor alle juridische zaken. Deze houdt bij waarover we vragen hebben gesteld en wat in de verschillende situaties de oplossing was. Op deze manier vergaren onze medewerkers steeds meer juridische kennis en blijven de kosten beheersbaar. Dommerholt gaat zelf ook snel en efficiënt te werk. Hun intentie is niet om zo veel mogelijk uren te kunnen declareren, maar om snelle oplossingen bieden. Heel prettig.”

Voor meer informatie: www.frionzorg.nl