Acon B.V.

Martin van Thulden, controller bij Acon B.V.

“Vanuit Acon werken we met twintig man aan het plaatsen van hekwerken langs het spoor en rasterwerken langs duinen en bossen. Daarnaast plaatsen we damwanden, vlonders, vissteigers en wild- en veeroosters. Prorail is één van onze opdrachtgevers. Dommerholt Advocaten ondersteunt ons met name in aanbestedingstrajecten. De advocaat, Kees Borstlap, beoordeelt de juridische teksten in de uitvraag, zodat wij daaruit de exacte kansen en mogelijkheden kunnen opmaken. Waar wordt ruimte geboden, wat zijn harde eisen, is er de mogelijkheid het project op een andere wijze uit te voeren dan de geijkte aanpak? Dat kan ons een voorsprong geven ten opzichte van onze concurrenten. Op die manier hebben we onlangs een heel mooie opdracht binnengehaald, waarmee we een aanzienlijk deel van onze omzet gegarandeerd hebben. Daarmee hebben we de orderportefeuille voor 2014 voor een groot deel gevuld. Behalve de deskundigheid van Kees Borstlap, vinden we ook zijn betrokkenheid prettig. Hij maakt geen onderscheid tussen grote bedrijven en kleinere, zoals de onze. Als we zijn juridische blik op een aanbesteding nodig hebben, rijdt hij direct naar ons toe. En dat is belangrijk, want aan aanbestedingen zijn strenge deadlines verbonden.”

Voor meer informatie over Acon: www.acon-bv.nl