Vi-Spring

Marco Spoto, algemeen directeur Europa

“Vi-Spring fabriceert luxe bedden. Daarmee bedienen we de internationale markt. Voor onze juridische zaken hebben we over het algemeen voor ieder land een ander advocatenkantoor. Enerzijds vanwege de taal, anderzijds vanwege de specifieke aandachtspunten die ieder land en iedere cultuur met zich meebrengen. In Nederland werken we samen met Dommerholt Advocaten. Het contact met Dommerholt Advocaten gaat de laatste jaren met name om betalingsgeschillen, zoals bij betalingsachterstanden en faillissementen. Gelukkig komt het niet vaak voor, maar wel vaker dan voorheen. Dat heeft alles te maken met de Nederlandse marktomstandigheden. Dommerholt Advocaten is heel vlot en correct in zijn contact met ons. Ook weten zij onze mening goed in te schatten. Als we bijvoorbeeld een tegenvoorstel krijgen, voorzien zij zo’n bericht al van de ideeën die zij erbij hebben. Feitelijk hoeven we hem vervolgens alleen nog maar akkoord te geven om het op die manier aan te pakken. Dat Dommerholt zo ‘to the point’ is en weet waar wij heen willen, scheelt ons een hoop tijd.”

Voor meer informatie over VI-spring zie: www.vispring.nl