Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Frank Kodden, bestuurder

"Dommerholt is voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land een gewaardeerde samenwerkingspartner in juridische uitdagingen. Of het nu gaat over arbeidsrecht, vastgoed of over uiteenlopende contracten. Het helpt dat men bij Dommerholt Advocaten goed inschat welke jurist het meest in de gevraagde materie thuis is. Ook voor kleinere controlevragen die om snel inzicht op juridisch vlak vragen, kunnen we uitstekend bij Dommerholt terecht.
Het doel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is om 'Betrokken zorg' te bieden aan mensen met een zorgvraag. Dat doen we vanuit de kernwaarden verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding. Bij een juridisch geschil is per definitie ergens het vertrouwen geschaad. Het is altijd ons streven om dat vertrouwen zo correct mogelijk te herstellen. De juristen van Dommerholt gaan daar heel natuurlijk in mee. De advocatuur is voor hen geen rechtlijnig proces; er is ruimte voor inlevingsvermogen en betrokkenheid. Voor de advocaten van Dommerholt is iedere situatie uniek en zo wordt er ook mee omgegaan. Dat past bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, dat past bij onze visie op 'Betrokken zorg'.
Als zorgverlener zijn we kritisch op de tarieven van onze leveranciers. De gedifferentieerde tarieven van Dommerholt, die passen bij het juridische advies dat gevraagd wordt, sluiten hier goed bij aan."