Komt er een verplicht dienstverband voor medisch specialisten?

In Nederland werken ongeveer 7.000 vrijgevestigde medisch specialisten in de ziekenhuiszorg. Al een geruime tijd discussieert de politiek over de vraag of deze specialisten wel of juist niet in loondienst van het ziekenhuis moeten komen. Maar is het eigenlijk juridisch mogelijk om dit dienstverband te verplichten?

In de laatste partijprogramma’s gingen de (meeste) politieke partijen al even op dit onderwerp in. De ingenomen standpunten waren echter divers. Zo is een deel van de politieke partijen van mening dat de verplichting moet gaan gelden voor (alleen) nieuwe specialisten. Andere partijen vinden dat de Wet Normering Topinkomens (100% ministersalaris) op de medisch specialist van toepassing moet worden verklaard, zonder dat een loondienstverband verplicht hoeft te worden gesteld.

Onderzoeksrapport advocatenkantoor AKD

Op verzoek van de vaste Kamercommissie voor VWS heeft het advocatenkantoor AKD onderzoek gedaan naar de juridische aspecten van een eventuele (verplichte) overstap van vrijgevestigde medisch specialisten naar een loondienstverband.

In haar rapport geeft AKD aan dat het mogelijk is om een dienstverband te verplichten, waarbij zij aangeeft dat de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders daarvoor een geschikt wettelijk kader is. Toch maakt AKD ook de nodige nuanceringen, onder meer of een verplicht dienstverband wel leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen (waaronder structurele kostenbesparingen). AKD geeft dan ook aan dat moet worden onderzocht of er minder vergaande alternatieven zijn waarmee de overheid de nagestreefde doelen kan behalen.

Uiteraard zijn er ook partijen, zoals de Federatie Medische Specialisten, die kritiek hebben op (onderdelen van) het rapport. Het is in ieder geval duidelijk dat het debat over dit onderwerp nog niet is afgerond. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij je op de hoogte!

Heb je een vraag over de Wet Toetreding Zorgaanbieders? Neem gerust contact op met één van onze gezondheidsrecht specialisten. Liever sparren over een dienstverband van een medisch specialist? Onze arbeidsrecht advocaten staan voor je klaar!