Verzekeringsrecht

In het verzekeringsrecht staat u als verzekerde of verzekeringnemer centraal. Zowel zakelijk als privé heeft u vaak een palet aan lopende verzekeringen. Deze zijn bedoeld om risico’s te dekken die u zelf niet kunt of wilt dragen.

In veel gevallen is er bij een schade geen discussie en wordt alles snel afgewikkeld, maar helaas doen zich ook problemen en discussies voor. Daarbij kan het gaan om een verschillende uitleg van polisvoorwaarden, de hoogte van een schade-uitkering, maar ook kunnen zich gevallen voordoen waarbij dekking of uitkering wordt geweigerd, omdat er sprake zou zijn van verzwijging bij het aangaan van de verzekering.

Snel en deskundig juridisch advies

Dommerholt Advocaten adviseert u over alle aspecten van het verzekeringsrecht. Daarbij handelen wij snel en to the point. Soms is een brief of telefoontje van ons aan de verzekeraar al voldoende of geeft een second opinion direct antwoord op de vraag of u wel of niet akkoord moet gaan met de door de verzekeraar geboden oplossing. Omdat onze advocaten ook binnen het verzekeringswezen actief zijn geweest, weten wij precies hoe de hazen lopen.

Wij staan u terzijde bij:

  • Het beoordelen van aansprakelijkheidskwesties
  • Second opinion op een niet-uitbetaalde schadeclaim
  • Het begeleiden van schadeclaims
  • Discussies omtrent dekking
  • Klachtenprocedures
  • Verzekeringsrecht
  • Weigering dekking vanwege premiebetalingsachterstand
  • Discussies over uitleg van polisvoorwaarden