Huurovereenkomsten

Om geschillen tussen huurder en verhuurder te voorkomen, is het van belang dat een huurovereenkomst duidelijk én volledig is. Onze advocaten ondersteunen graag bij de totstandkoming van de huurovereenkomsten en de precieze voorwaarden, zowel voor woonruimte als bedrijfsruimte.

Wat is een huurovereenkomst?

Bij een huurovereenkomst wordt er een overeenkomst gesloten tussen de verhuurder en huurder. Hierbij verbindt de verhuurder zich door de huurder (een deel van) een zaak in gebruik te geven. Hiervoor verwacht de verhuurder een tegenprestatie, namelijk de huurprijs. Het kan hierbij gaan om verschillende zaken, bijvoorbeeld: woning, bedrijfsruimte of een parkeerplaats. Een huurovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan. Een huurovereenkomst omvat vaak de rechten en verplichtingen van beide partijen gedurende de huurperiode.

Soorten huurovereenkomsten

Je kunt de verschillende soorten huurovereenkomsten voor onroerende zaken grofweg indelen in twee categorieën, een huurovereenkomst van een woonruimte en huurovereenkomst van een bedrijfsruimte. Ook kun je huurovereenkomsten sluiten voor bijvoorbeeld onbebouwde grond, maar de meest voorkomende huurovereenkomsten voor onroerende zaken zijn die voor woonruimte en voor bedrijfsruimte. Voor de huur van woonruimte en bedrijfsruimte geldt dat er ook weer een onderverdeling kan worden gemaakt in verschillende subcategorieën.

Huurovereenkomst woonruimte

Een huurovereenkomst woonruimte omvat de voorwaarden voor het huren en verhuren van een woning. In een huurovereenkomst staan de rechten en verplichtingen van zowel de huurder als verhuurder opgenomen: bijvoorbeeld afspraken over de huurprijs, huurtermijn en opzegtermijn. De huurovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan.

Voor wat betreft de duur van een huurovereenkomst woonruimte, zijn verschillende mogelijkheden. Allereerst kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen: dit is een huurovereenkomst met een einddatum. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal 2 jaar zijn voor zelfstandige woonruimte en 5 jaar zijn voor onzelfstandige woonruimte.

Daarnaast kan sprake zijn van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: dan is geen einddatum afgesproken. Na verlening van een huurovereenkomst van bepaalde tijd, zal de overeenkomst in beginsel veranderen in een huurovereenkomst van onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst van bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte is een contract tussen de verhuurder en de huurder voor het huren van commerciële of zakelijke ruimte. Huur van bedrijfsruimte kun je onderverdelen in middenstandsbedrijfsruimte (denk aan winkelpanden en horeca) en overige bedrijfsruimte (zoals kantoren, fabrieken of loodsen of opslagruimte).

Het verschil tussen beide zit met name in de bescherming van de huurder. Bij verhuur van middenstandsbedrijfsruimte zijn er veel wettelijke regels van toepassing, waar verhuurder en huurder vaak niet van mogen afwijken.

De huurder heeft in beginsel huurbescherming en de huurovereenkomst eindigt in de regel niet door de opzegging van de zijde van verhuurder. Huurder kan wel door een opzegging het contract beëindigen indien hij de opzegtermijn in acht neemt en hij tegen de juiste dag opzegt.

Bij verhuur van overige bedrijfsruimte zijn huurder en verhuurder grotendeels vrij om hun eigen afspraken te maken. De huurder heeft geen huurbescherming, maar in de regel wel kortdurende ontruimingsbescherming. Dat wil zeggen dat de huurovereenkomst formeel wel eindigt, maar de huurder er toch nog een tijdje mag blijven zitten, nadat daarvoor toestemming is gegeven door de rechter.

Voorwaarden huurovereenkomst

In een schriftelijke huurovereenkomst zijn de afspraken tussen de huurder en verhuurder vastgelegd. In de huurovereenkomst worden de specifieke voorwaarden van de huur, zoals de huurprijs, duur van de overeenkomst, eventuele kosten en verantwoordelijkheden van beide partijen gedetailleerd beschreven. Het is van essentieel belang dat alle voorwaarden duidelijk en volledig zijn vastgelegd om mogelijke geschillen te voorkomen. Wil je zeker weten of alle voorwaarden goed zijn opgenomen? Laat de huurovereenkomst dan checken of opstellen door een huurrecht advocaat.

Onze huurrecht advocaat kan je helpen bij:

De huurrecht advocaten van Dommerholt Advocaten staan klaar om je bij te staan bij een breed scala aan huurrechtelijke zaken. Enkele van de gebieden waarin wij kunnen helpen zijn:

  • Opstellen van huurovereenkomsten: Het maken van een huurovereenkomst waaronder het specificeren van de huurvoorwaarden, de duur van het huurcontract, de huurprijs, de verantwoordelijkheden van zowel huurder als verhuurder, en eventuele speciale clausules of voorwaarden.
  • Beoordelen van huurovereenkomsten: Het adviseren en beoordelen van huurovereenkomsten op de wettelijke geldigheid.
  • Interpreteren van huurovereenkomsten: In geval van een geschil tussen huurder en verhuurder, bieden wij deskundig advies bij het interpreteren van de huurovereenkomst. Wij verduidelijken de rechten en verplichtingen van beide partijen volgens het contract.

Advocaat in huurrecht

Bij het huren of verhuren van een woning of bedrijfsruimte, kunnen complexe juridische aspecten aan bod komen. Een huurrecht advocaat kan je ondersteunen bij het opstellen van een huurcontract, het controleren van een huurovereenkomst, het oplossen van geschillen en juridisch advies bieden op het gebied van huurrecht. Ben je op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in huurovereenkomsten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.

Neem contact met ons op