Huurovereenkomsten

Huurovereenkomsten zijn er in alle soorten en maten.

Huurovereenkomsten kun je onderverdelen in overeenkomsten voor roerende zaken en voor onroerende zaken. Voor roerende zaken gaat het meestal over auto’s of apparaten en machines, een gebied waar wij ons niet op richten. Juridische ondersteuning en advies bieden wij op alles omtrent de huurovereenkomst voor onroerende zaken.

Soorten huurovereenkomsten onroerende zaken

Je kunt de verschillende soorten huurovereenkomsten voor onroerende zaken grofweg indelen in twee categorieën, namelijk:

  • Huurovereenkomst woonruimte
  • Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Ook kun je huurovereenkomsten sluiten voor bijvoorbeeld onbebouwde grond, maar de meest voorkomende huurovereenkomsten voor onroerende zaken zijn die voor woonruimte en voor bedrijfsruimte.

Voor de huur van woonruimte en bedrijfsruimte geldt dat er ook weer een onderverdeling kan worden gemaakt in verschillende subcategorieën.

Voor huur van woonruimte kun je dan denken aan: een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dit is een overeenkomst zonder einddatum, of een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin wel een einddatum is afgesproken.

Voorbeelden van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn de zogenaamde studentencontracten, de huurovereenkomsten met een ‘diplomatenclausule’, short stay overeenkomsten, zoals voor een vakantiehuisje, verhuur onder de Leegstandswet, anti kraak verhuur en de tijdelijke overeenkomsten van max. 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en max. 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte.

Voor de meeste van deze overeenkomsten geldt dat ook de tijdelijke overeenkomsten niet vanzelf eindigen, maar dat daarvoor actie van de verhuurder nodig is.

(Ver)huur van bedrijfsruimte

Huur van bedrijfsruimte kun je onderverdelen in middenstandsbedrijfsruimte (denk aan winkelpanden en horeca) en overige bedrijfsruimte (zoals kantoren, fabrieken of loodsen of opslagruimte).

Het verschil tussen beide zit met name in de bescherming van de huurder. Bij verhuur van middenstandsbedrijfsruimte zijn er veel wettelijke regels van toepassing, waar verhuurder en huurder vaak niet van mogen afwijken.

De huurder heeft in beginsel huurbescherming en de huurovereenkomst eindigt in de regel niet door de opzegging van de zijde van verhuurder. Huurder kan wel door een opzegging het contract beëindigen indien hij de opzegtermijn in acht neemt en hij tegen de juiste dag opzegt.

Bij verhuur van overige bedrijfsruimte zijn huurder en verhuurder grotendeels vrij om hun eigen afspraken te maken. De huurder heeft geen huurbescherming, maar in de regel wel kortdurende ontruimingsbescherming. Dat wil zeggen dat de huurovereenkomst formeel wel eindigt, maar de huurder er toch nog een tijdje mag blijven zitten, nadat daarvoor toestemming is gegeven door de rechter.

Om achteraf geschillen te voorkomen, is het belangrijk om bij het opstellen van een huurovereenkomst op zoveel mogelijk punten duidelijk te verschaffen. Het is slim om hierin een huurrecht advocaat mee te laten kijken óf de overeenkomst voor je op te laten stellen. Wij helpen je graag.

Direct contact opnemen