Handelsnaam

Elk bedrijf heeft een naam waaronder de onderneming wordt gedreven: een handelsnaam. Sommige ondernemers gebruiken meerdere handelsnamen en sommige ondernemers hebben één unieke naam als onderscheidingsteken.

Met een handelsnaam kun jij je als ondernemer van andere bedrijven onderscheiden. Je wilt dat er alleen aan jouw onderneming gedacht wordt bij het horen van de naam en dat er geen verwarring ontstaat bij het publiek over met wie men te maken heeft.
Maar wat als een ander (vrijwel) dezelfde naam gebruikt? Is jouw handelsnaam beschermd?

Beschermen van je handelsnaam

De wet kent geen voorschriften die je als ondernemer moet volgen om je handelsnaam te beschermen. Zodra een onderneming als eerste een bepaalde handelsnaam gebruikt, is deze beschermd. Maar: het is wel mogelijk en wenselijk om je positie te versterken om mogelijke geschillen te voorkomen.

Volgens de Handelsnaamwet is er sprake van een inbreuk als een andere onderneming dezelfde of een vrijwel identieke naam hanteert als jouw onderneming. In geval van dezelfde namen wordt de onderneming die een bepaalde handelsnaam als eerste rechtmatig gebruikte, beschermd door de wet. Je wilt voorkomen dat je in een positie terecht komt dat je wel als eerste een bepaalde handelsnaam hebt gebruikt, maar dit niet kunt bewijzen. Het is daarom verstandig je handelsnaam te registreren in het Handelsregister.

Als een andere onderneming een handelsnaam gebruikt die erg lijkt op de handelsnaam van jouw onderneming wordt er ook gekeken naar het zogenoemde 'verwarringsgevaar'. Er moet dan worden beoordeeld in hoeverre er verwarring tussen beide handelsnamen kan ontstaan bij het publiek.

Sommige ondernemingen kiezen er bewust voor om een handelsnaam te gebruiken die deels of geheel beschrijvend is. Zo proberen deze ondernemingen bijvoorbeeld via het internet meer klanten te krijgen, omdat er in de zoekmachines wordt gezocht op zoektermen die ook in de handelsnaam voorkomen. De Handelsnaamwet beschermt dit type handelsnaam niet altijd. Het is dus goed om daarmee rekening te houden, want het kan makkelijk leiden tot een juridisch geschil.

Is er sprake van inbreuk?

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een inbreuk spelen de specifieke omstandigheden een rol. Twijfel je of jouw handelsnaam voldoende is beschermd, maakt een andere onderneming mogelijk inbreuk op jouw handelsnaam of wordt er beweerd dat jij een inbreuk maakt op de handelsnaam van een ander? Neem dan contact op met onze advocaten binnen de IT-/ICT-recht sectie, zij zijn onze specialisten op het gebied van handelsnaamrecht.

Neem contact met ons op