Huurrecht

Voor verhuurders van woningen, bedrijfslocaties en ander vastgoed is een solide juridische basis onmisbaar. Het huurcontract en bijbehorende voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen over rechten en plichten.

Dommerholt Advocaten adviseert professionele verhuurders, woningcorporaties, zorginstellingen, beleggingsmaatschappijen en projectontwikkelaars. Bijvoorbeeld bij huurprijswijzigingen en het onderhandelen over de totstandkoming van huurovereenkomsten. Ook staan we partijen bij wanneer het onverhoopt tot een geschil komt. Bijvoorbeeld bij huurbeëindigings- of ontruimingsprocedures.

Ruimschoots ervaring

Onze advocaten hebben ruimschoots ervaring in de grootschalige verhuur van woningen en de zakelijke huur- en verhuurmarkt van winkels en bedrijfsruimten. En vanuit onze branchegroep Wonen, Vastgoed en Bouw zijn en blijven onze advocaten op de hoogte van ontwikkelingen in uw branche. Als juridische sparringpartner zijn wij direct beschikbaar voor het beantwoorden van uw branchespecifieke vragen. En als zich in het huurrecht een ontwikkeling voordoet die uw zaken raakt, bent u de eerste die het hoort.

Onze huurrecht advocaten ondersteunen u bij:

  • Onderhandelingen over en het opstellen en beëindigen van huurcontracten
  • Advies en procedures rond huurprijswijziging
  • Advies bij en begeleiding van renovatieprocedures
  • Gebreken (o.a. asbestkwesties)
  • Huurincasso's
  • Klachtenprocedures
  • Ontruimingsprocedures