Huurrecht

Op het gebied van huur gelden veel regels. Het huurrecht houdt zich bezig met alle rechten en plichten van het huren of verhuren van een woon- en bedrijfsruimte of een ander object.

Veel van de huurrechten en -plichten die je terugvindt in het huurrecht gaan over de huur of verhuur van woon- of bedrijfsruimte, maar ook het (ver)huren van een auto kent regels die je terugvindt in het huurrecht.

Bij Dommerholt Advocaten houden we ons vooral bezig met alles wat komt kijken bij de huur en verhuur van woonruimte, en de huur en verhuur van zakelijke bedrijfsruimten. We hebben veel ervaring met het adviseren van professionele verhuurders zoals woningbouwverenigingen en commerciële verhuurders en verhuurders en tussenpersonen zoals makelaars. Daarbij is onze insteek altijd geschillen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Het dwingend recht

Veel regels van het huurrecht van woonruimte en de huur van middenstandsbedrijfsruimte (zeg maar winkels en horeca etc.) zijn van zogenaamd dwingend recht. Daar mag niet ten nadele van de huurder van worden afgeweken. De ervaring van onze huurrecht advocaten is dat daar vaak vergissingen bij worden gemaakt.

Het regelend recht

De verhuur van andere (zakelijke) bedrijfsruimten (zoals kantoren, fabrieken en loodsen) en andere ruimten (bijvoorbeeld garages) zijn meer van zogenoemd ‘regelend recht’. Dit betekent dat de partijen die hierbij betrokken zijn hun eigen afspraken mogen maken en daarbij mogen afwijken van hetgeen in de wet staat.

Huurrecht bij overnames

Het huurrecht kan ook een rol gaan spelen bij de overnames van ondernemingen. Een algemene stelregel van het huurrecht is “koop breekt geen huur”, oftewel als de gehuurde zaak wordt verkocht blijft de huurovereenkomst gewoon in stand. Maar het kan wel zo zijn dat in de huurovereenkomst zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de verhuurder door een andere partij, bijvoorbeeld de moedermaatschappij van de huurder. Dan is het wel heel belangrijk dat dat bij de overname goed wordt geregeld, anders kan het zo zijn dat de partij die de zekerheid heeft verstrekt jaren later nog wordt  aangesproken als de nieuwe huurder failliet gaat. Hier wordt in de praktijk niet altijd voldoende aandacht aan besteed. Een huurrecht advocaat inschakelen is echt aan te raden.

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is de overeenkomst waarbij de verhuurder, zich verplicht aan de huurder, om een zaak – bijvoorbeeld een winkelruimte – in gebruik te verstrekken. De huurder verbindt zich op zijn beurt tot een tegenprestatie, meestal bestaat de tegenprestatie uit betaling van de afgesproken huurprijs. Dat kan een vaste huurprijs zijn, maar je kan ook afspreken dat de huur x% van de omzet van de huurder beloopt; de zogenaamde omzethuur. Ook het voeren van huurprijswijzigingsprocedures, zowel voor de verhuurder als voor de huurder, behoren tot de specialismen van een huurrecht advocaat.

In een huurovereenkomst spreek je de termijn af waarvoor huur geldt én welke rechten en plichten in die periode gelden. Denk hierbij aan wie welk onderhoud moet doen. De verhuurder is vrijwel altijd verplicht om de gehuurde zaak constructief in goede staat te houden. Het groot onderhoud is dus meestal voor de verhuurder. Maar is er een verstopping, of ander klein onderhoud, dan dient dit door de huurder zelf opgelost te worden. Wanneer wie en waarvoor verantwoordelijk is kan je in de huurovereenkomst terug laten komen. Bij de verhuur van woonruimte is wettelijk geregeld wat onder klein onderhoud wordt verstaan in het zogenaamde Besluit kleine herstellingen.

Wat er nog meer in de huurovereenkomst kan staan, lees je op onze pagina over de huurovereenkomst. Een huurrecht advocaat kan je uiteraard helpen bij het maken van een goed huurcontract en/of bij het beoordelen van een (concept) huurcontract.

Beëindigen van de huur

Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom je de huur wilt opzeggen (zowel de verhuurder als de huurder), ook kennen we meerdere wijzen waarop je de huur kunt beëindigen. Denk aan het ontbinden van de huurovereenkomst, beëindiging met wederzijdse goedvinding, een huuropzegging of een overlijden. Op onze pagina over de beëindiging van huur lopen we deze mogelijke routes langs. Ook bij vragen rondom de oplevering van het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst adviseert een huurrecht advocaat je graag.

Optreden tegen overlast

Wat door de één als hinder wordt ervaren, vindt de ander geen hinder. Overlast moet naar objectieve maatstaven vast te stellen zijn. Het optreden tegen overlast kan op verschillende manieren, ook door de klager zelf voordat de verhuurder ingeschakeld moet worden. Een ontruimingsprocedure wil je te allen tijde voorkomen, voor juridisch advies bij overlast ben je bij een huurrecht advocaat aan het goede adres.

Wij hebben ook veel ervaring in het adviseren en indien nodig procederen bij burenruzies of situaties waarin onroerend goed is gekraakt. Ook in dergelijke gevallen doen we onze uiterste best om zonder procedures de problemen op te lossen.

Medehuur en onderverhuur woonruimte

In een huurovereenkomst kan een artikel opgenomen zijn over medehuur en/of onderhuur. Ook als niets is opgenomen in de huurovereenkomst kan sprake zijn van onderhuur of medehuur. Hoe dit precies zit lees je op onze pagina over mede- en onderhuur.

Renovatie bij verhuur van woonruimte

Als een verhuurder tot (grootschalige) renovatie van verhuurde woningen wil overgaan, zoals bij de renovatie van een grote flat van een woningbouwcorporatie of een belegger, is het meestal wel handig dat de huurders dan tijdelijk, of zelfs definitief ergens anders gaan wonen. Daarbij gelden allerlei spelregels ter bescherming van de belangen van de huurder.

Binnen het huurrecht kan je, zowel als particulier als ondernemer, met diverse juridische kwesties te maken krijgen. Juridisch advies kan een conflict voorkomen, onze huurrecht advocaten zijn hierin gespecialiseerd.

Direct contact opnemen