Huurrecht advocaat

Op het gebied van huur gelden veel regels. Het huurrecht houdt zich bezig met alle rechten en plichten van het huren of verhuren van een woon- en bedrijfsruimte of een ander object.

Wat is huurrecht?

Het huurrecht omvat alle wet- en regelgeving op het gebied van huur, zowel voor woonruimte als bedrijfsruimte. Het huurrecht regelt de mogelijkheden en gevolgen van het sluiten van een huurovereenkomst. Als gevolg van het sluiten van een huurovereenkomst, hebben zowel huurder als verhuurder verschillende rechten en plichten. Deze rechten en verplichtingen staan opgenomen in de huurovereenkomst en in het Burgerlijk Wetboek.

Wat doet een huurrecht advocaat?

Een huurrecht advocaat adviseert en procedeert over alle voorkomende onderwerpen rondom huur van woonruimten, bedrijfsruimten en overige zaken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten, geschillen over gebreken in het gehuurde, ontruimingsprocedures (bijvoorbeeld in verband met overlast of een huurachterstand) en ontbindingsprocedures.

Huurrecht woonruimte

Huurrecht voor woonruimte omvat wetten en regels die van toepassing zijn op huurovereenkomsten voor woningen. Huurrecht van woonruimte kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken, zoals: huurprijsaanpassing, onderhoudsverplichtingen van het gehuurde en opzegtermijnen. Daarnaast ontstaan er in de praktijk regelmatig geschillen tussen huurder en verhuurder over beëindiging van de huurovereenkomst, waarbij beide partijen vaak gebonden zijn aan dwingendrechtelijke wetgeving.

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht voor bedrijfsruimte omvat wetten en regels die van toepassing zijn op huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten. Bij bedrijfsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen middenstandsbedrijfsruimte, zoals bijvoorbeeld een winkel of horeca (7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (7:230a BW). Het onderscheid tussen deze twee soorten bedrijfsruimte, is van belang voor de van toepassing zijnde wetgeving. Huurrecht bedrijfsruimte ziet onder meer op huurprijsvaststelling, huurtermijnen en onderhoudsverplichtingen van het gehuurde. Daarnaast ontstaan er in de praktijk regelmatig geschillen tussen huurder en verhuurder over beëindiging van de huurovereenkomst.

Onze huurrecht advocaat kan je helpen bij:

De huurrecht advocaten van Dommerholt Advocaten staan klaar om je bij te staan bij een breed scala aan huurrechtelijke zaken. Enkele van de gebieden waarin wij kunnen helpen zijn:

  • Advies geven aan zowel huurders als verhuurders over de rechten en plichten volgens de wet en het huurcontract.
  • Het opstellen én beoordelen van huurcontracten om ervoor te zorgen dat het huurcontract wettelijk geldig is.
  • Bemiddelen bij geschillen tussen huurders en verhuurders, bijvoorbeeld over achterstallige betalingen, reparaties, of uitzettingen. Het oplossen van problemen met betrekking tot huurprijsverhogingen, gebreken aan het gehuurde pand, en eventuele andere zaken die kunnen ontstaan tijdens de huurperiode.

Huurrecht bij overnames

Het huurrecht kan ook een rol gaan spelen bij de overnames van ondernemingen. Een algemene stelregel van het huurrecht is “koop breekt geen huur”, oftewel als de gehuurde zaak wordt verkocht blijft de huurovereenkomst gewoon in stand. Maar het kan wel zo zijn dat in de huurovereenkomst zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de verhuurder door een andere partij, bijvoorbeeld de moedermaatschappij van de huurder. Dan is het wel heel belangrijk dat dat bij de overname goed wordt geregeld, anders kan het zo zijn dat de partij die de zekerheid heeft verstrekt jaren later nog wordt aangesproken als de nieuwe huurder failliet gaat. Hier wordt in de praktijk niet altijd voldoende aandacht aan besteed. Een huurrecht advocaat inschakelen is echt aan te raden.

Beëindiging huur

Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom je de huur wilt opzeggen (zowel de verhuurder als de huurder), ook kennen we meerdere wijzen waarop je de huur kunt beëindigen. Denk aan het ontbinden van de huurovereenkomst, beëindiging met wederzijdse goedvinding, een huuropzegging of een overlijden. Op onze pagina over de beëindiging van huur lopen we deze mogelijke routes langs. Ook bij vragen rondom de oplevering van het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst adviseert een huurrecht advocaat je graag.

Opstellen van een huurovereenkomst

De huurovereenkomst is de overeenkomst waarbij de verhuurder, zich verplicht aan de huurder, om een zaak – bijvoorbeeld een winkelruimte – in gebruik te verstrekken. De huurder verbindt zich op zijn beurt tot een tegenprestatie, meestal bestaat de tegenprestatie uit betaling van de afgesproken huurprijs. Dat kan een vaste huurprijs zijn, maar je kan ook afspreken dat de huur x% van de omzet van de huurder beloopt; de zogenaamde omzethuur. Ook het voeren van huurprijswijzigingsprocedures, zowel voor de verhuurder als voor de huurder, behoren tot de specialismen van een huurrecht advocaat.

In een huurovereenkomst spreek je de termijn af waarvoor huur geldt én welke rechten en plichten in die periode gelden. Denk hierbij aan wie welk onderhoud moet doen. De verhuurder is vrijwel altijd verplicht om de gehuurde zaak constructief in goede staat te houden. Het groot onderhoud is dus meestal voor de verhuurder. Maar is er een verstopping, of ander klein onderhoud, dan dient dit door de huurder zelf opgelost te worden. Wanneer wie en waarvoor verantwoordelijk is kan je in de huurovereenkomst terug laten komen. Bij de verhuur van woonruimte is wettelijk geregeld wat onder klein onderhoud wordt verstaan in het zogenaamde Besluit kleine herstellingen.

Wat er nog meer in de huurovereenkomst kan staan, lees je op onze pagina over de huurovereenkomst. Een huurrecht advocaat kan je uiteraard helpen bij het maken van een goed huurcontract en/of bij het beoordelen van een (concept) huurcontract.

Overlast bij (ver)huur bedrijfsruimte

Wat door de één als hinder wordt ervaren, vindt de ander geen hinder. Overlast moet naar objectieve maatstaven vast te stellen zijn. Het optreden tegen overlast kan op verschillende manieren, ook door de klager zelf voordat de verhuurder ingeschakeld moet worden. Een ontruimingsprocedure wil je te allen tijde voorkomen, voor juridisch advies bij overlast ben je bij een huurrecht advocaat aan het goede adres.

Wij hebben ook veel ervaring in het adviseren en indien nodig procederen bij burenruzies of situaties waarin onroerend goed is gekraakt. Ook in dergelijke gevallen doen we onze uiterste best om zonder procedures de problemen op te lossen.

Medehuur en onderverhuur woonruimte

In een huurovereenkomst kan een artikel opgenomen zijn over medehuur en/of onderhuur. Ook als niets is opgenomen in de huurovereenkomst kan sprake zijn van onderhuur of medehuur. Hoe dit precies zit lees je op onze pagina over mede- en onderhuur.

Advocaat in huurrecht

Een huurrecht specialist kan ondersteunen bij alle voorkomende onderwerpen rondom huur van woonruimte, bedrijfsruimte en overige zaken. Zowel huurder als verhuurder hebben diverse rechten en verplichtingen, welke onder meer blijken uit de huurovereenkomst en (dwingendrechtelijke) wettelijke bepalingen. Het verkrijgen van deugdelijk advies is essentieel om jouw rechten als huurder als verhuurder te beschermen, bijvoorbeeld bij het aangaan van een huurovereenkomst of juist bij beëindiging hiervan. Onze advocaten ondersteunen jou graag op dit gebied. Ben je op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in huurrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag mee en helpen je verder.

Neem contact met ons op