Relatiebeding

Een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst zorgt ervoor dat het de werknemer niet toegestaan is om op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor één van de relaties van zijn of haar huidige werkgever, ongeacht of dat gebeurt via een andere werkgever of als zelfstandige. Een relatiebeding beschermt dus vooral het klantenbestand van de werkgever en daarmee dus ook (een deel van) de omzet.

 Zoals aangegeven op de pagina over het concurrentiebeding, is een relatiebeding een bijzondere vorm van een concurrentiebeding.

Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?

  • Een concurrentiebeding weerhoudt een werknemer ervan om hetzelfde (concurrerende) werk te gaan doen voor zijn of haar eigen bedrijf of voor een concurrent van de huidige werkgever.
  • Een relatiebeding weerhoudt een werknemer ervan om werk te gaan doen voor óf met één van de relaties van de huidige werkgever.

Omdat er nog wel eens wat discussie kan ontstaan over de vraag wat concurrerende werkzaamheden zijn en/of wie de concurrent is of over de vraag wat onder relaties moet worden verstaan is het belangrijk om zoveel mogelijk op voorhand duidelijk af te spreken wie de concurrenten of relaties van de werkgever zijn. Zo voorkom je achteraf onduidelijkheid. Tegelijkertijd wil je jezelf op voorhand ook niet al te veel beperkingen opleggen door een te beperkte formulering.

Wanneer is een relatiebeding rechtsgeldig?

In de wet wordt er nergens gesproken over de term ‘relatiebeding’. Het kent geen eigen artikel of eigen definitie. Omdat het een werknemer in zekere zin ook beperkt om op een bepaalde wijze werkzaam te zijn, valt het onder hetzelfde artikel als dat van het concurrentiebeding. Ook voor het relatiebeding geldt dus dat het geldig is als het schriftelijk overeengekomen is met een meerderjarige werknemer en dat het als uitgangspunt alleen geldig is in contracten voor onbepaalde tijd. Zie voor de uitzondering hierop de pagina op onze website over het concurrentiebeding dat hier ook geldt.

Relatiebeding tijdelijk contract voor bepaalde tijd

Wil je een relatiebeding opnemen in een tijdelijk contract of een contract voor bepaalde tijd dan zal je dus ook de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moeten motiveren. Ook de bij het concurrentiebeding genoemde vereisten bij verlenging gelden onverkort voor het relatiebeding.

Werkt een relatiebeding eigenlijk wel?

Daar waar een concurrentiebeding nog wel eens buiten werking wordt gesteld omdat het de werknemer teveel beperkt in zijn recht op vrije arbeidskeuze, wordt dat bij een relatiebeding iets minder snel aangenomen. Een relatiebeding verbiedt een werknemer namelijk niet om op een bepaalde manier werkzaam te zijn, maar verbiedt een werknemer ‘slechts’ om voor de klanten/relaties van de oud werkgever aan de slag te gaan. Het is dus belangrijk dat je in geval van een procedure jouw belang bij handhaving of buiten werking stellen van het beding goed kunt motiveren en toelichten. Als je dat goed doet, zal de belangenafweging in jouw voordeel uitwerken.

Mocht je behoefte hebben aan het opstellen en/of beoordelen van het relatiebeding neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.

Neem contact met ons op