Burenrecht

Beter een goede buur dan een verre vriend. Of toch niet? Buurrechtelijke geschillen zijn vervelende en vaak persoonlijke juridische kwesties.

Het burenrecht omvat alle bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven.

Dit geldt in beginsel niet rechtstreeks voor huurders. Als huurders last hebben van hun buren, moeten ze in beginsel hun verhuurder, bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen aanspreken om dat op te lossen. Als een buurman bijvoorbeeld wil dat een boom in een tuin van een huurhuis verwijderd wordt, dient deze buurman aan te kloppen bij de eigenaar van dat huurhuis: de woningbouwvereniging.

Burenrecht is dus bedoeld voor eigenaren, maar let op, veel van de regels van het burenrecht gelden ook voor huurders. Op grond van algemene regels mag je de hurende buren geen overlast (geluid, licht, stank, etc.) aandoen.

De overheid als buurman

Grenst jouw erf aan een gemeentelijk stuk grond? Dan kan het zijn dat niet alle rechten en plichten van het burenrecht ook voor de eigenaar van dit stuk grond, de gemeente, gelden. Het burenrecht geldt niet op het moment dat de publieke bestemming van deze gemeentegrond met de regels van het burenrecht in strijd komt. In dat geval kan het zijn dat er weer andere regels gelden.

Regelend recht

Bijna alle regels binnen het burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Veel van de regels zijn zogenaamd van “regelend recht” zodat je er door afspraken te maken met je buren van kunt wijken.  Het is dan wel handig om die afspraken schriftelijk vast te leggen, anders kun je geschillen krijgen over wat er nu precies is afgesproken of hoe lang die afspraak geldt. Bij het wijzigen is het verstandig om het advies en de hulp in te roepen van een burenrecht advocaat, een specialist die kan helpen om een geschil te voorkomen.

Erfkwesties: grensbepaling en grensgeschillen

De erfafscheiding wordt vaak tussen de twee eigenaren van de twee erven die naast elkaar liggen geregeld. Maar wie is er vervolgens verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfafscheiding? Wie dient daar de kosten voor te betalen? En wat te doen met de bomen van de buurman die ver over de erfgrens heen hellen?

Veel erfkwesties hebben te maken met erfdienstbaarheid. Bij erfdienstbaarheid mag een ander persoon dan de eigenaar van het erf gebruik maken van een stuk grond. Een van de meest voorkomende vormen van erfdienstbaarheid is het recht van overpad, een pad over de grond van je buurman om bijvoorbeeld in de achtertuin te kunnen komen. Welke rechten en plichten gelden eigenlijk als je te maken hebt met een dergelijke vorm van erfdienstbaarheid?

Overlast

Overlast van buren, het toebrengen van hinder aan je buren; het kan in vele vormen voorkomen. Want tot welke tijd mag je klussen in huis? En wat kan jij als huurder doen als je verhuurder aangeeft dat jij overlast veroorzaakt? Wat kan jij het beste doen als je last hebt van stankoverlast van je buren? In alle gevallen wel zo fijn als je weet welke route je het beste kan bewandelen. De overlast is al vervelend genoeg, de oplossing wil je het liefst zo snel en met zo min mogelijk gedoe – samen – bereiken.

Burenergernis nummer één

Geluidsoverlast speelt in heel veel gevallen een rol bij burenkwesties. Ergernis nummer één is hinder van je buren. Een logische eerste stap is praten met je buren, maar we begrijpen dat het in sommige gevallen prettig is om jouw rechten en plichten als buur goed te kennen. Hierover kunnen wij jou adviseren, of je een particuliere eigenaar bent of het aanspreekpunt binnen een woningbouwvereniging. Zorg dat je weet wat jij moet én vooral wat je mag doen en wanneer je andere partijen dient in te schakelen om te helpen in het geschil.

Niet alleen buren kunnen met burenrecht te maken krijgen

Ook aannemers, architecten, opdrachtgevers of andere instanties die een rol spelen bij de bouw van een woning krijgen met het burenrecht te maken.

Beter een goede burenrecht advocaat dan… een geschil met je buurman

Als het spreekwoord aan het begin van dit artikel bij jou niet van toepassing is, laat dan in ieder geval één van onze vastgoed advocaten en daarmee burenrecht specialisten, jouw goede ‘verre’ vriend zijn. Hij of zij zal altijd op basis van de situatie adviseren en helpen om geschillen in de toekomst te voorkomen. Welke partij je ook bent, je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Neem contact met ons op